آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۸۰۱
شهرستان ها
۵

مهندس محمدصادق طهماسب پور ملکشاه: 110هزار هکتار در شهرستان های بابل و بابلسر و فریدون کنار منابع طبیعی داریم

بابل-خبرنگاررسالت: طهماسب پورکه سکان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های بابل و بابلسر و فریدون کنار را عهده دار می باشد، اظهار داشت:در این شهرستان ها 110هزار هکتار منابع طبیعی داریم که 79 هزار هکتار از این شامل جنگل ها و 31 هزار هکتار آن را مراتع تشکیل داده اند.وی گفت: قطورترین سرخ دار جهان که  در منطقه افراچال بابل که قطر آن حدود  2 متر می باشد و نزدیک به 2 هزار سال سن این درخت می باشد توسط اینجانب کشف شده و این درخت معروف به درخت زندگی می باشد که خاصیت ضد سرطانی دارد.

وی افزود:عملکرد اداره و همکاران درحوزه نقشه برداری و ممیزی در سال 98 و سه ماهه اول سال 99 مجموع 488 فقره از طریق صامت به استعلام ها پاسخ داده ایم و 31 فقره اعلام وضعیت داشته ایم که برای اراضی شیب دار 4 فقره و واگذاری قطعی هم 3 فقره بوده است.در حوزه حفاظت ماده 42،قطع درختان جنگلی تعداد  336 فقره تشکیل پرونده شده است و تعداد درختان قطع شده 2895 اصله، ماده 48 قاچاق چوب تعداد  241 فقره که تعداد قاچاقچیان بالغ بر 241 نفر و حجم قاچاق 278متر مکعب می باشد و ماده 55 زمین خواری(تجاوز به اراضی ملی) 11 فقره که تعداد افراد متجاوز 11 نفر به مساحت 7584 مترمربع که پرونده تشکیل شده است.توقف عملیات ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی 3 فقره به مساحت 7800 مترمربع و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی شده است و بدون تشکیل پرونده 384 فقره به مساحت 70 هکتار و 4438 مترمربع بوده است.اجرای احکام قضائی صادره از محاکم قضائی شهرستان های حوزه استحفاظی 8 مورد که 9 هکتار و 966 مترمربع می باشد.

خودروهای حامل چوب آلات قاچاق در توقیف (بازداشت شده) 190 دستگاه می باشد و آرای صادره از محاکم قضائی حقوقی، (له اداره 138مورد)و (علیه اداره 54مورد) و کیفری (له اداره 475مورد)و (علیه اداره 51مورد) می باشد.