آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال ذرت (بازار آمریکا)

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار)

 روند کلی قیمت هر 100 بوشل (هر بوشل تقریبا معادل 4/ 25 کیلوگرم) ذرت در بازار آمریکا، نزولی ضعیف برآورد می شود. در چهار هفته گذشته قیمت این کالا تقریبا بدون تغییر بود و از 75/ 325 به 25/ 325 دلار رسید. البته در این مدت نوساناتی داشته و حتی به محدوده 334 دلار هم رسید اما پس از آن با کاهش روبه رو شد.

در چند هفته آینده قیمت ذرت اهداف قیمتی پایین تری مثل 288 دلار را دنبال می کند که سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند که به آنها حمایت می گوییم. محدوده 318، 303 و 293 دلار را می توان به عنوان اعداد مهم حمایتی قیمت ذرت در چند هفته آتی در نظر داشت. در صورتی که قیمت این کالا به هر دلیلی تغییر مسیر داد و افزایش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده های مقاومتی 332، 337 و 340 دلار، سه محدوده دیگر یعنی محدوده خط روند نزولی کوتاه مدت و محدوده خط روند صعودی میان مدت شکسته شده و محدوده قیمتی 347 دلار می تواند مانع افزایش بیشتر قیمت ها شود.

روند کوتاه مدت - نزولی

در صورت ادامه روند نزولی کوتاه مدت، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 303 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس ها را برای تشکیل یک روند نزولی ادامه دار افزایش می دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.  در صورت شکسته شدن روند نزولی کوتاه مدت به سمت پایین، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 332 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امیدها را برای تشکیل یک روند صعودی میان مدت افزایش می دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

روند میان مدت - صعودی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت ها مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 293 دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین، ترس ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می دهد. این ناحیه برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است.  

روند بلندمدت - نزولی

در صورت افزایش قیمت ذرت، محدوده خط روند نزولی بلندمدت می تواند نقش مقاومتی بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا مخصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی خواهد بود. این منطقه برای تحلیلگران محافظه کار از اهمیت خاصی برخوردار است.