آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۸۰۱
صفحه آخر
۱۲
کتابخانه

روزهای بی آینه

کتاب«روزهای بی آینه» شامل خاطرات منیژه لشکری، همسر سرلشکر خلبان، شهید آزاده حسین لشکری، از زندگی اش و چگونگی تحمل 18 سال دوری از همسرش در دوره اسارت است. و  به روایت ناگفته هایی از جنگ تحمیلی می پردازد و چگونگی انتخاب های یک زن در نبود همسرش و به دوش کشیدن بار زندگی توسط دختری 18ساله به همراه فرزند چهارماهه اش را شرح می دهد که روایت آن به صورت اول شخص و در قالب مستند داستانی است که به دلیل واقعی بودن آن، سنگینی بار مستند در این کتاب بیشتر به چشم می خورد. این کتاب_روزهای بی آینه_ زندگی واقعی زنی را واکاوی می کند که با عشق و اشتیاق در17سالگی پای سفره عقد می نشیند، در18سالگی طعم مادر شدنرا می چشد و همان سال آغاز انتظار و چشم به راهی 18ساله اوست: همسر خلبانش مفقودالاثر می شود. این زن14 سال را در بی خبری و انتظار مطلق سپری می کند.علاقه مندان می توانند این کتاب گویا را که از انتشارات سوره مهر است باقیمت  15 هزارتومان خریداری نمایند.