آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۰۷
جهان
۴

دورنما

گاردین (بریتانیا):

مطابق برنامه ای جدید در دولت، 1.5 میلیون کودک انگلیسی نیازمند دریافت غذای رایگان مدارس هستند. این افزایش بی سابقه کودکان نیازمند، نشان می دهد، کووید19 باعث فقیرتر شدن جامعه انگلیس شده است. دولت هشدار داده، تغییرات جوی می تواند اوضاع فقر در جامعه را بدتر کند.

پاک بنکر (پاکستان):

بحران سیاسی داخلی سال های اخیر پاکستان باعث افزایش و گسترش کسری مالی آن شده است. در نگاهی دقیق می بینیم، اقتصاد نابسامان پاکستان درست از سال 2017 که بحران داخلی شدت گرفت، رو به وخامت گذاشته، طوری که اکنون دولت مجبور به ارائه طرحی برای رسیدن به توسعه پایدار شده است.

یو اس ای تودی (امریکا):

افزایش تقاضا برای خرید ماسک در بازار امریکا، باعث شده است، میزان عرضه این محصول متناسب با تقاضا نباشد. از همین رو واسطه هایی که به دنبال سود از بیماری کووید19 هستند، وارد عمل می شوند و پول کلانی به جیب می زنند. ضمن آنکه در این میان تولید ماسک های تقلبی نیز افزایش داشته است.