آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۰۶
جامعه
۱۳

خبر

ظرفیت سرویس مدارس در سال تحصیلی آینده 3 نفر است

«نور علی عباسپور» مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره بازگرداندن کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 99-98 به والدین به دلیل تعطیلی مدارس گفت: بازگرداندن کرایه سرویس ها به والدین را ابلاغ کردیم، اگر جایی این مبلغ را برنگردانده باشند، تخلف کرده اند.

 مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با ایلنا درباره سازوکار سرویس مدارس در سال تحصیلی آینده که قرار است از 15 شهریور آغاز شود، گفت: شروع سال تحصیلی با چند سناریو همراه است، سناریوها به این صورت است که در مناطق قرمز، تلاش می شود که حضور را نداشته باشیم، ممکن است در برخی مناطق هم حضور دانش آموزان به صورت تلفیقی باشد، یعنی دانش آموزان فقط در بعضی روزها به مدرسه بروند و اگر خانواده ها نیاز به سرویس داشته باشند، قطعا سرویس ارایه می شود.در مناطقی که سفید هست نیز شرایط مانند همیشه و عادی است و خانواده ها می توانند سرویس درخواست کنند. عباسپور با بیان اینکه پروتکل های بهداشتی در سرویس مدارس مانند سایر سرویس های حمل و نقل است، گفت: همه برنامه های مدارس تابع این سه سناریویی است که عنوان شد. در واقع پروتکل های رسمی که از سوی ستادملی مقابله با کرونا اعلام شده این ها بوده است و تاکید کرده اند که این کارها انجام شود. بنابراین شرایط سرویس مدارس هم مانند سایر سرویس های حمل ونقل اعلام شده که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با حداکثر سه نفر ظرفیت باشد. وی تاکید کرد: هر خودرو باید فقط سه سرنشین داشته باشد، همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک ضرورت دارد. علاوه بر نکاتی که در تجمعات گفته شده و باید رعایت شود برای سرویس مدارس هم حائز اهمیت است.

لغو طرح ترافیک نیازمند مصوبه ستادملی کروناست

افشین حبیب زاده رییس کمیته عمران شورای شهر اعلام کرد که لغو اجرای طرح ترافیک در تهران باید به تصویب شورای عالی ترافیک و ستاد ملی کرونا برسد.

افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا، در خصوص چرایی عدم لغو اجرای طرح ترافیک در تهران در پی افزایش آمار کشته های کرونا ویروس گفت: به طور کلی تصمیم گیری در مورد طرح ترافیک اعم از اجرا یا لغو آن نیازمند مصوبه شورای عالی ترافیک است که در این شورا دستگاه های مختلف حضور دارند و نظرات کارشناسی خود را بیان می کنند. در همین حال سردار حسین رحیمی نیز با بیان اینکه خط قرمز و اولویت پلیس سلامت و ایمنی مردم است، خاطرنشان کرد: در مورد طرح ترافیک هم ما نظرات رسمی خود را داده ایم و در نهایت هر تصمیمی که گرفته باشد ما پیروی خواهیم کرد.