آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۲۷
شهرستان ها
۷

معاون رئیس جمهور خبر داد: اختصاص 200 میلیارد تومان برای 2 خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه 2 خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین خبرداد و گفت: اختصاص این میزان اعتبار پس از بازدید از این خط ریلی توافق شد.

محمدباقر نوبخت، در بازدید از پروژه دو خطه کردن راه آهن قزوین- زنجان افزود: این پروژه خط ریلی دوم مسیر است که می تواند قزوین را به زنجان مرتبط کند.

وی یادآورشد: با اجرای این پروژه ظرفیت حمل بار در مسیر کریدور شرق به غرب کشور بیش از هفت میلیون تن افزایش خواهد یافت.

نوبخت اظهار داشت: این خط ریلی همچنین یک و نیم ساعت زمان سفر در مسیر ریلی زنجان- قزوین را تقلیل خواهد داد.

وی اعتبار تخصیص یافته برای این خط ریلی را تکمیل کننده آن دانست و تصریح کرد: پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین حداکثر تا اسفند ماه سال جاری افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی پروژه هایی که تا پایان سال جاری قابل افتتاح و بهره برداری هستند، در اولویت اجرا قرار دارند.

نوبخت، افزود: تلاش داریم پروژه هایی که تاکنون میلیاردها تومان برای آنها سرمایه گذاری شده و هنوز به نتیجه نرسیده است، با یک سرمایه گذاری تکمیلی تاپایان سال به بهره برداری برسند.

وی به توسعه مسیرهای ریلی در کشور اشاره کرد و یادآورشد: بعد از اتصال تهران به همدان در سال گذشته، قبل از پایان امسال سنندج نیز به شبکه سراسری ریلی متصل خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: بعد از دو خطه کردن 132 کیلومتر مسیر ریلی از میانه تا بستان آباد، این اقدامات از مسیر بستان آباد به سمت تبریز گسترش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه 2 خطه کردن راه آهن قزوین به زنجان با توجه به تقلیل یک و نیم ساعتی زمان سفر و افزایش هفت میلیون تنی ظرفیت حمل بار، پروژه بزرگی است.