آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۴۹
سیاست گذاری
۶

خارج از معمول

ارزش واقعی یارانه معیشتی

اقتصادنیوز : یارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین از آبان سال گذشته به خانوارها پرداخت می شود. این یارانه نقدی بر اساس بعد خانوار بین 55 تا 205 هزار تومان تعیین شده بود. اما با توجه به تورم قابل توجه در ماه های اخیر، قدرت خرید یارانه جدید نیز با تغییر همراه شده است.

همان طور که محاسبات نشان می دهد ارزش واقعی یارانه معیشتی در تیر 99، نزدیک به 18 درصد در قیاس با آبان 98 کمتر شده است. براساس محاسبات انجام شده، میزان یارانه 55 هزار تومان در فروردین ماه به 50 هزار و 600 رسیده، در اردیبهشت ماه به 49 هزار و 300 تومان و در خرداد ماه به 48 هزار و 400 و در تیرماه به 45 هزار و 400 تومان رسیده است. در واقع یارانه معیشتی که به طور اسمی 55 هزار تومان ارزش دارد، در تیرماه سال جاری با کاهش 9 هزار و 600 تومان به ارزش واقعی 45 هزار و 400 تومان رسیده است. از سوی دیگر ارزش واقعی یارانه معیشتی 103 هزار تومانی نیز در تیرماه سال جاری حدود 85 هزار و 100 تومان برآورد شده است.

در خانوارهای 3 نفره نیز که یارانه معیشتی 138 هزار تومان دریافت می کنند، ارزش واقعی این یارانه با کاهش 24 هزار تومانی 114 هزار تومان برآورد شده است. در خانوارهای 4 نفره نیز یارانه 178 هزار تومان تخصیص داده می شود که ارزش واقعی این یارانه در ماه گذشته 147 هزار تومان بوده است. بیشترین یارانه معیشتی پرداختی، به خانوارهای 5نفره و بیشتر است که دولت به سرپرست خانوار 203 هزار تومان پرداخت می کند که در تیرماه نیز با کاهش 35 هزار و 400 تومان به ارزش واقعی 167 هزار و 600 تومان رسیده است.

رشد بیکاری در اروپا به رغم برداشتن محدودیت های قرنطینه کرونا

در ماه ژوئن به رغم اینکه برداشتن محدودیت های قرنطینه کرونا در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شده است، نرخ بیکاری در منطقه یورو افزایش یافت و به 8/ 7 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در ماه ژوئن باتوجه به اینکه برداشتن محدودیت های قرنطینه کرونا در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شده است، نرخ بیکاری در منطقه یورو (بخشی از اتحادیه اروپا با پول واحد یورو) افزایش یافت و به 8/ 7 درصد رسید. این میزان از پیش بینی 7/ 7 درصدی اداره آمار اروپا، یورواستات، هم بدتر بود. طبق این داده ها در ماه ژوئن نرخ بیکاری در کل اتحادیه اروپا (فراگیر تر از منطقه یورو) افزایش یافت و از 0/ 7 درصد در ماه مه به 1/ 7 درصد رسید. یورواستات اعلام کرد در ماه ژوئن 023/ 15 میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا بیکار شده اند که از این تعداد 685/ 12میلیون نفر مربوط به منطقه یورو است. در اتحادیه اروپا تعداد بیکاران جدید این ماه 962/ 2میلیون نفر از تعداد بیکاران ماه مه بیشتر بود. از این تعداد 36/ 2 میلیون نفر در منطقه یورو زندگی می کردند. نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا به 8/ 16 درصد و در منطقه یورو به 17 درصد رسید. این در حالی است که بیکاری جوانان در یک ماه قبل در اتحادیه اروپا 2/ 16 درصد و در منطقه یورو 5/ 16 درصد شده بود.