آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۴۹
فرهنگ و هنر
۲۵
خواندنی

عادت های عجیب نویسندگان : چارلز دیکنز

خوابیدن رو به شمال؛ ترس از قطار

چارلز دیکنز یکی از قله های ادبیات جهان است که نامش با آثاری همچون الیور تویست، آرزوهای بزرگ، دیوید کاپرفیلد و... گره خورده است. این نویسنده نیز مثل بسیاری دیگر از نویسندگان مهم دنیا عادت های عجیب و غریب زیادی داشت که برخی از آنها مشهور است و برخی نه. نقل کرده اند که همیشه سعی می کرد به سمت شمال بخوابد. نه تنها در خوابیدن بلکه هنگام نوشتن هم رو به شمال می نشست و اعتقاد داشت که این مساله هم خواب او را بهبود می بخشد و هم خلاقیتش را افزایش می دهد. علاوه بر عادت، گویا او بسیار خرافاتی بود و همین باعث می شد در انجام چنین کارهایی مصمم باشد.

یکی از عادت های چارلز دیکنز دست انداختن دیگران بود. اگرچه او به عنوان یک غول ادبی شهرت دارد، اما در زندگی واقعی گاه به گاه خود را از قید و بند آداب و رسوم آزاد می کرد. یک بار برای اینکه بتواند همسر آینده اش را غافلگیر کند و تحت تاثیر قرار بدهد، لباس ملوانی پوشید و از پنجره خانه پدری کاترین به داخل پرید و چند دقیقه ای رقصید و بعد دوباره از پنجره بیرون رفت و بعد با لباس عادی به در ورودی ساختمان مراجعه کرد. اگر کسی را می شناخت، حتما از او در داستان هایش استفاده می کرد. شخصیت های داستان هایش آدم هایی هستند که سال ها کنارشان زندگی کرد و به نوعی با آنها مراوده داشت. از عادت های مهم دیگر او سفر بود. بخش وسیعی از زندگی اش در سفر گذشت. او از قطار می ترسید و با این وسیله سفر نمی کرد؛ البته این بی دلیل نبود. ماجرا از این قرار بود در سال 1865 قطار حامل دیکنز از روی یک پل سقوط کرد.

او که آسیب جدی ندیده بود، توانست خود را نجات دهد و به مسافرانی که آسیبب دیده بودند، کمک کند. از یکسو به زخمی ها کمک می کرد و از سویی به کسانی که در حال مرگ بودند آرامش می بخشید تا امدادگران از راه برسند. در این میان به داخل قطار واژگون شده هم رفت و دستنوشته داستان «دوست مشترکمان» را بیرون آورد. از آن زمان به بعد تا پایان عمر، هرگز سوار قطار نشد. علاوه بر این از حضور در جلسه تحقیقات پیرامون این حادثه هم خودداری کرد؛ چون با معشوقه اش سوار قطار شده بود و این می توانست رسوایی به بار آورد. مانند شخصیت های سرشناس یا به اصطلاح سلبریتی های امروزی جهان زندگی چارلز دیکنز هم پس از رسیدن به شهرت با رسوایی های متعددی همراه بود. درحالی که هنوز متاهل بود، با یک هنرپیشه به نام الن ترنان رابطه پیدا کرد. یک قطعه جواهر که قرار بود برای دوست دخترش ارسال شود به اشتباه به زنش تحویل داده شد که برایش خیلی بد شد! رفتار دیکنز نسبت به همسرش به محبوبیت او در میان طرفدارانش آسیب زد.