آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۱
سیاست
۳
روزنه

روایت میرسلیم از اتفاقات پارلمان

رایزنی های گروهکی شایسته مجلس انقلابی نیست

ایرنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس انقلابی نباید از فواید انتقاد علمی محروم بماند، بر نقش مشورت و خرد جمعی در انتخاب افراد شایسته تاکید کرد و گفت: آنچه تاکنون انجام گرفته، نتایج بسیار درخشانی نداشته است؛ باید با همفکری نمایندگان انقلابی مجلس قطعا اصلاح شود. 

مصطفی میرسلیم درباره بی بهره ماندن اصولگرایان سنتی از تقسیم مناصب مجلس یازدهم گفت: در 10 دوره گذشته مجلس، به تدریج رویه ای مرسوم شده است که تقسیم مناصب در مجلس با رایزنی های پشت پرده انجام می گرفت و حتی بسیاری از سابقه داران بر این تصور هستند که تقسیم مناصب راهی جز این نوع رایزنی های پنهانی ندارد و بدتر اینکه گمان می کنند پیشبرد امور مجلس در زمینه های قانون گذاری، نظارت و شایسته سالاری باید با همان نوع رایزنی ها انجام شود. رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: برازنده مجلس انقلابی این نوع رایزنی های گروهکی نیست و عقیده این جانب بر بازگشت به روش مشورت جمعی نمایندگان و استفاده از خرد جمعی است. آنچه تاکنون انجام گرفته و البته نتایج بسیار درخشانی نداشته، زاییده رویه به ارث رسیده از دوره قبلی است و باید با همفکری نمایندگان انقلابی مجلس قطعا اصلاح شود. میرسلیم همچنین درباره حواشی رخ داده بر سر انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ظاهرا در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات موارد قانونی مراعات شده است؛ اما با توجه به اهمیت وظیفه نظارتی دیوان محاسبات، باید فردی در راس آن قرار گیرد که از دانش و تجربه متناسب برخوردار باشد و بنابراین عده ای در داخل مجلس و به ویژه از بیرون مجلس معتقدند شایسته ترین انتخاب انجام نگرفته است. وی افزود: از لحاظ روند معرفی نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان، اعتراضات و شکایاتی مطرح شده است که به موقع با دریافت اسناد، رسیدگی خواهد شد. این روند البته نقطه قوتی برای هیئت رئیسه محسوب نمی شود، ولی در مجلس انقلابی قرار نیست ما از فواید انتقاد علمی از خود، محروم بمانیم و الحمدلله این آمادگی در اغلب نمایندگان و اکثر اعضای هیئت رئیسه وجود دارد.