آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۱
اقتصاد
۴

رئیس جمهوری در بهره برداری از طرح های صنعتی مطرح کرد : شنبه های مقاومت و پنجشنبه های تولید

منبع: ایسنا

 رئیس جمهوری روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: «ما شنبه ها به دشمنان نشان خواهیم داد که در برابر بیماری کرونا چگونه مقاومت خواهیم کرد و در پنجشنبه ها با کار افتتاح و تولید نشانشان می دهیم که برخلاف تحریم ها ما اقتصادمان را زمین نگذاشته ایم».حسن روحانی با بیان اینکه مهم است در شرایط سختی که دشمنان به وجود آوردند، ملتمان در برابر تحریم و کرونا مقاومت می کنند، عنوان کرد: «مردم بیشتر از گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و کار اصلی در دست مردم است؛ اما انصافا کادر درمانی هم به طور مداوم در حال ایثار و فداکاری هستند. بخش بزرگی از نیازها و صادرات غیرنفتی ما بارش بر دوش صنعت است و امروز صنعت و معدن در کنار هم نقش ارزشمندی را ایفا می کنند و در زنجیره فولاد ما امروز حرکت بسیار خوبی را مشاهده می کنیم».او تاکید کرد: «در زنجیره فولاد از سال 92 تا امروز این تولیدات را دوبرابر کرده ایم و این در شرایطی رخ داده که تحریم ها هم پابرجاست و در همین سال 99، 26 میلیون تن به زنجیره فولاد کشور افزوده می شود که تا الان که ماه پنجم سال است، 16 میلیون تن آن افتتاح شده است. آنچه به تولید و اشتغال مردم مربوط می شود، در همین شنبه ها که ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا برقرار است و پنجشنبه ها که به افتتاح طرح ها در سراسر کشور اختصاص دارد، تاکید کرده ایم که مرتبط و به صورت یک سریال باید برگزار شود و هر هفته این شنبه ها و پنجشنبه ها خاری در چشم دشمنان باشد. یک خار در روز شنبه در یک چشم و خار دیگر در روز پنجشنبه در چشم دیگر». رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راه حل ما این است که همه دست به دست هم دهیم، گفت: «باید فضای تعامل سازنده بین همه قوا و بخش خصوصی و دولتی برقرار شود و مشکلات مردم از سوی دولت حل شود. من اعتراف می کنم که هنوز هم در بخش تولید مشکلاتی وجود دارد و باید آن را رفع کنیم. رابطه نزدیک بین بخش خصوصی و دولتی و رفع محدودیت ها مشکلات را کمتر و دولت و سرمایه گذاران را به هم نزدیک می کند». او افزود: «روز عید قربان و عرفه را به خوبی مورد توجه قرار دهیم و در عین حال همه پروتکل های بهداشتی را در آن رعایت کنیم؛ به ویژه برادران اهل سنت ما که در روز عید قربان برنامه های بیشتری دارند، به این موضوع توجه داشته باشند».