آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
شهرستان ها
۵

شهردار شهر قدس بیان کرد: برند سازی، نیاز امروز در حوزه رشد تولید و جذب توریست صنعتی

شهرقدس-خبرنگاررسالت: جلسه هماهنگی در خصوص آماده سازی پیش نویستفاهم نامه شهرداری قدس و شهرک های صنعتی با حضور شهردار قدس، مدیر فنی و پیمان های شهر ها و شهرک های صنعتی استان تهران و هیئت همراه و اعضای هیئت مدیره شهرک های صنعتی شهرستان قدس در محل شهرداری قدس برگزار شد.مسعود مختاری شهردارقدس در جلسه هماهنگی و بحث و تبادل نظر در خصوص آماده سازی پیش نویس تفاهم نامه با  بهزاد بهزادی مدیر فنی و پیمان های  شهر ها و شهرک های صنعتی استان تهران و هیئت همراه و اعضای هیئت مدیره شهرک های صنعتی شهرستان قدس که در محل این شهرداری برگزار شد، گفت: خدمات دهی توسط شهرداری امری اجتناب ناپذیر بوده و از وظایف ذاتی شهرداری است اما این مهم بر مبنای قانون و شرایط مندرج در قوانین امکان پذیر است.مختاری افزود: امروزه برای رشد و توسعه هر کدام از ما در هر جایگاه و مسئولیتی وظایفی را بر عهده داریم که اگر به نحو احسن  و در زمان مقرر انجام دهیم شاهد این خواهیم بود که اثر بخشی این موارد را به طور واضح و مشهود لمس کنیم، در همین راستا موضوع تعامل دو سویه فی ما بین شهرک های صنعتی و شهرداری ها امری مهم و اثر بخش است که سرفصل این اثرات  بر مبنای شعار سال  در راستای جهش تولید و نگاه به اقتصاد درون  خود را نشان می دهد.

شهردار قدس با تاکید بر این موضوع که امروزه لازم است که هر مجموعه بر مبنای قوانین، وظایف خود را انجام دهد به نوعی شهرداری در حوزه خدماتی خود حرکت کرده و شهرک صنعتی نیز تمام توان خود را در حوزه تولید به کار بگیرد، خاطر نشان کرد: شهر ها زمانی می تواند خود را به عنوان یک عامل موثر و محرک نمایان کنند که هویت سازی دقیق و صحیح بر مبنای زیر ساخت ها و داشته های آن شهر حرکت کرده باشد.مختاری عنوان کرد: برند سازی نیاز امروز در حوزه رشد تولید و جذب توریست صنعتی است، اگر دقت در هویت سازی در شهرک های صنعتی بالا بوده و برند سازی و اطلاع رسانی مناسبی در این حوزه صورت بگیرد شاهد رشد در تمام ابعاد مرتبط این حوزه خواهیم بود ، شهر قدس با وجود شهرک های صنعتی که دارد آنگونه که باید و شاید در حوزه برند سازی ورود نکرده است در صورتی که می توان با اطمینان خاطر و با وجود صنایع هایتک متعددی که در شهر قدس مستقر هستند این منطقه را در حوزه تامین قطعات خودرویی و چند صنعت پایه ای دیگر برند سازی کرد.