آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
شهرستان ها
۵

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان در جلسه فوق العاده کمیته مدیریت بحران شرکت ابراز کرد : بررسی خسارات سیلاب در حوضه های گرگانرود و اترک به رودخانه ها و تاسیسات آبی

گرگان-خبرنگاررسالت: دراین جلسه گزارش مدیردفتر مطالعات پایه شرکت مبنی بر میزان بارش طی روزهای اخیر ، همچنین گزارش معاون و مدیران حفاظت و بهره برداری شرکت مبنی بر وضعیت و میزان آب ورودی مخازن سد ها در اثر بارش های چند روز اخیر و وضعیت رودخانه های گرگانرود و اترک ، بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

سرپرست شرکت ضمن ارائه گزارشی از دو جلسه مدیریت بحران آزادشهر باحضور استاندار و معاون عمرانی استانداری، بر دستور استاندار مبنی بر انجام لایروبی ها ویافتن راه حل های مناسب برای جلوگیری از آسیب های ناشی از بارندگی های رگباری در آزادشهر ، کلاله و گالیکش تاکید کرد.مهندس سید محسن حسینی در ادامه اظهار داشت: آمار بارندگی ها با هوا شناسی تدقیق و خسارت ها در رودخانه ها و تاسیسات آبی بررسی و اعلام شود. همچنین گزارش کاملی از وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه خنجری و همچنین پل های تقاطعی در سه محدوده بالادست ، محدوده و پایین دست شهر آزادشهر تهیه و مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. همچنین روند گزارش دهی دبی رودخانه ها با دقت ادامه یابد و با توجه به دبی سیلابی اترک گروه کارشناسی جهت بازدید و مدیریت سیلاب در منطقه مستقر شوند.گزارش اولیه کنترل آب های سطحی (مدیریت سیلاب) شهرهای آزادشهر، گالیکش و کلاله و علت آبگرفتگی منازل روستایی و برنامه های مهندسی مورد نیاز جهت ارائه به استاندار تهیه و ارائه گردد.به گفته مهندس حسینی ، مدیریت مستمر مخازن سدها ، آبگیری مخازن سدهای کوچک آبی و تحویل آب به کشاورزان آبزی پروران در صورت امکان، صدور اخطاریه به متصرفان حریم و بستر رودخانه های خنجری و آق سو و سازه های تقاطعی نامناسب ، اعزام 2 دستگاه بیل مکانیکی به آزادشهر و 2دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند به آبگیر دریچه های داشلی برون، باز کردن کامل دریچه های آبگیر داشلی برون و مخازن دانشمند، اینچه برون، آلماگل جهت آبگیری و کنترل واطلاع رسانی لازم در خصوص پیشگیری از  بروز خسارت ناشی ازسیلاب به کشاورزان مسیر کانال آبگیر داشلی برون از طریق بخشداری و شورا ها و دهیاران از جمله مهم ترین مصوبات این جلسه بود.