آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
شهرستان ها
۵

مدیرکل منابع طبیعی ایلام خبر داد: نهالکاری مسیر مهران - کربلا

ایلام-خبرنگاررسالت: رضا احمدی آخرین وضعیت پیشرفت طرح نهالکاری مسیر مهران-کربلا را تشریح کرد و گفت: در این طرح 700 هزار اصله نهال کشت می شود.ایشان اظهار کرد: استان ایلام به عنوان استان برتر در زمینه جنگل کاری در کشور انتخاب شده و در سال جاری قرار است 10 هزار هکتار دیگر جنگل کاری در استان صورت گیرد.وی بیان کرد: یکی از مهم ترین مزیت های این جنگل کاری اینکه این طرح ها بیشتر در اراضی بیابانی استان برای جلوگیری از افزایش بیابان و کاهش ریزگردها انجام شده است.احمدی از تفاهم کاری استان ایلام و واسط عراق برای نهال کاری مسیر مهران تا کربلا خبر داد و گفت: هم اکنون این طرح در حال انجام است و بیش از 80 کیلومتر در این مسیر نهال کاری انجام شده است.وی بیان کرد: طرح جنگل کاری مشارکتی بین ایران و عراق با عنوان «سید الشهدا» در مرحله اول از مرز مهران و زرباطیه تا کوت عراق اجرایی می شود و در فازهای بعدی تا کربلا انجام خواهد شد.وی افزود: در نهالستان مهران که سالانه چهار میلیون اصله نهال تولید می شود، تمامی نهال های این طرح تامین می شود.مدیرکل منابع طبیعی ایلام با اشاره به پیشرفت مناسب این طرح اظهار کرد: در این طرح تحت عنوان نهالکاری سیدالشهدا قرار است بیش از 700 هزار نهال در مسیر پیاده روی زائران اربعین کاشته شود.وی گفت: تاکنون 15 هزار هکتار از عرصه های بیابانی مهران جنگل کاری شده و قرار است 30 هزار هکتار دیگر از این اراضی جنگل کاری شود.