آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۷
شهرستان ها
۵

سرپرست تامین اجتماعی شعبه نیشابور: 45 درصد جمعیت شهرستان زیر پوشش تامین اجتماعی هستند

نیشابور-خبرنگاررسالت: هادی میرزایی گفت: 164 هزار نفر شامل 52 هزار نفر بیمه شده اصلی، 88 هزار نفر تبعی بیمه شده اصلی، 14 هزار نفر مستمری بگیر، بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده و 10 هزار نفر افراد تبعی دسته مذکور است که 45 درصد جمعیت شهرستان را شامل می شود.ایشان اظهار کرد: هزار و 150 نفر از بیمه بیکاری استفاده می کنند و افزون بر هزار نفر نیز از بیمه شرایط کرونایی استفاده می کنند.سرپرست تامین اجتماعی شعبه نیشابور افزود: تمام بدهی های تامین اجتماعی نیشابور به مراکز درمانی تا پایان فروردین امسال پرداخت شده است.میرزایی با بیان اینکه این آمار در دسته جات مذکور در بخش زبرخان که به تازگی به شهرستان ارتقا یافت حدود 30 هزار نفر است، یادآور شد: شعبه مستقل تامین اجتماعی در زبرخان در سال 92 ایجاد شد.