آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۲۸
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

سلمونی!

گفت: تعدادی از روزنامه های زنجیره ای که بزک آمریکا و برجام را برای خودشان از نان شب واجب تر می دانند، این روزها بدجوری به توافق ایران و چین بند کرده و هر روز علیه آن یادداشت و گزارش می نویسند!

گفتم: ولی کمترین نتیجه این توافق دور زدن تحریم ها و رونق تجارت آزاد است و به همین علت جیغ آمریکا را به آسمان بلند کرده است.

گفت: کاش این روزنامه ها فقط به این سوال جواب می دادند که نظر آنها درباره توافق ایران و چین با نظر رسما اعلام شده آمریکا و اسرائیل و انگلیس چه فرقی دارد؟! انگار یک روح در دو بدن هستند!

گفتم: یارو عکس خودش را توی آیینه دید و با تعجب گفت؛ قیافه این یارو خیلی برایم آشناست! نمی دونم کجا دیدمش، بعد از چند دقیقه گفت؛ آهان فهمیدم، هفته قبل که رفته بودم سلمونی روبروم نشسته بود!