آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۵۰
بورس
۹

تغییرات دیروز شاخص کل بورس