آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۵۰
فرهنگ و هنر
۲۵
پیشنهاد آلبوم

شوق مستور

هنرمند: شهاب الدین آذین مهر

درباره آلبوم: آلبوم موسیقی «شوق مستور» مشتمل بر اجرای آوازهایی براساس آواز بیات اصفهان سید حسین طاهرزاده از خوانندگان شناخته شده عهد قاجاری پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این اثر موسیقایی به همت شهاب الدین آذین مهر، پژوهشگر و نوازنده سه تار که طی سال های اخیر فعالیت های متعددی در عرصه پژوهش موسیقی اصیل ایرانی داشته، منتشر شده است.

این هنرمند طی توضیحاتی درباره این اثر نوشته است: «بخش عمده آوازهای این اجرا، بر اساس آواز بیات اصفهان سیدحسین طاهرزاده، از برجسته ترین خوانندگان اواخر دوره قاجار، تدوین و اجرا شده است. قطعه چهارپاره بر مبنای اجرای استاد غلامحسین بیگجه خانی (اجرای حافظیه) و قطعه مثنوی درویش حسن، برداشتی شخصی از روایت استاد محمدرضا شجریان است. در انتها، رنگ بیات اصفهان براساس اجرای استاد مرتضی نی داوود به همراهی کمانچه استاد موسی نی داوود اجرا شده است.»