آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۸۲۸
اقتصادی
۴

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: عدم بازگشت پنج میلیارد یورو ارز صادراتی توسط 75 صادرکننده

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نزدیک به پنج میلیارد یورو از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کشور در سال های 97 و 98 فقط از ناحیه 75 صادرکننده صورت گرفته است.احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره به نوسانات ارزی در کشور اظهار داشت: بنا به اجماع نظر کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی یکی از بهترین نقاط هدایت و ثبات در اقتصاد ایران مسئله بازار ارز است.وی افزود: ازآنجاکه ذهنیت تاریخی جامعه ما ارز را به عنوان لنگر ثبات اقتصادی می شناسد، بنابراین با نوسانات پی درپی و نامنظم ارزی احساس می شود که لنگرگاه اقتصاد در حال نوسان و تلاطم های نامنظم است و موجب سرریز شدن این اثر بر روی سایر بازارهای اقتصادی می شود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این که بازار ارز یک نماگر پیشرو در انتظارات تورمی جامعه را هم بازی می کند، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا کنترل کردن نوسانات ارز خودبه خود در یک دامنه معقول و محدود به یکی از اولویت های اقتصادی کشور تبدیل شود.خاندوزی با اشاره به نوسانات ارزی در سال 97، تصریح کرد: متاسفانه تدابیر و سیاست گذاری ها در سال 97 برای مدیریت نوسانات ارزی چندان موثر نبود، به نحوی که نوسانات خیلی بالایی را در تابستان سال 97 پشت سر  گذاشت اما از نیمه دوم سال 97 و سال 98 به یک ثبات نسبی رسید و متاسفانه در سال 99 برای دومین بار و در فاصله دو سال این نوسانات ارزی را شاهد هستیم و به تبع آن انتظارات تورمی جامعه و نوسان در سایر قسمت های کلیدی اقتصاد را هم در پی خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این که در جلسات کمیسیون اقتصادی با وزارتخانه های مختلف نقاط ضعف سیاست گذاری فعلی دولت در بازار ارزی تا حدی آشکار شد، گفت: فعالان اقتصادی مانند صادرکنندگان یا فعالان بازار ارز نظرات متفاوتی درباره نقطه ضعف سیاست ارزی بانک مرکزی داشتند، اما آنچه مشهود بود این بود که دولت نتوانسته از ابزارهای خود برای تمکین صادرکنندگان نسبت به اوضاع ارزهای صادراتی استفاده و همچنین نتوانسته بود از دیپلماسی اقتصادی خود برای تمکین طرف های اقتصادی ما که بیش از 17 میلیارد دلار ذخایر ارزی ما بود برای دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی خود استفاده کند.خاندوزی گفت: ما همچنین در مورد تخصیص بهینه ارز به  تولیدکنندگان و واردکنندگان هم دچار کاستی های جدی بودیم و ثمره آن نوساناتی بود که در تیر و مردادماه سال جاری شاهد آن بودیم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون مطالبات مجلس در مورد مدیریت بازار ارز توسط کمیسیون اقتصادی شناسایی شده است و با سیاست گذاران دولت هم مطرح شده است، بنابراین مجلس پیش از آنکه ورود قانون گذاری داشته باشد، نیازمند ورود نظارتی بسیار جدی تر به همراه تدابیر و شاخص های بهبود اوضاع ارزی کشور است.وی تاکید کرد: باید به این توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی ما به لحاظ ارزی در شرایط بن بست قرار نداریم و اگر اراده قوه مجریه برای تغییر مناسبات و دیپلماسی اقتصادی وجود داشته باشد، حتما امکان دسترسی ایران به بخش قابل توجهی از ارزهای موجود در کشورهای طرف تجاری ما که بلوکه شده است، وجود دارد و همچنین اگر مقررات گذاری بانک مرکزی در مورد بازگشت ارزهای صادراتی درست و دقیق و شفاف اعمال شود، حتما امکان افزایش میزان بازگشت به ارز صادراتی کشور هم وجود دارد.خاندوزی در واکنش به این مطلب که مردم از تدابیر ارزی مجلس و دولت ناامید شده اند، گفت: به هر حال فرمان اداره بازار ارز در اختیار وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مجلس غیر از ریل گذاری های لازم برای مدیریت درست بازار ارز در بلندمدت صرفا می تواند از ابزارهای نظارتی خود مثل سوال و استیضاح وزرا برای نشان دادن نارضایتی از عملکرد وزارتخانه ها استفاده کند.