آرشیو سه‌شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۹
صفحه اول
۱
سرمقاله

چرا در ایران با کار کردن نمی شود به جایی رسید؟

دکتر اسفندیار جهانگرد (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

بیشترین تعاملی که بسیاری از ما با بازارها داریم، در بازار نیروی کار رخ می دهد. در اغلب کشورهای توسعه یافته یک نیروی کار تقریبا 90 هزار ساعت از عمر خود را برای کار صرف می کند. در برخی از این کشورها مجموع درآمد کسی که اکنون شروع به کار می کند و 45 سال آتی را به کار مشغول است، به طور متوسط یک میلیون دلار (به ارزش فعلی) خواهد بود. از این اصطلاح استفاده می شود که افراد در صورت کار کردن به نحوی میلیونر (به دلار) هستند و «کارگران در گذر زمان به طور متوسط ثروتمند می شوند». البته نابرابری در میان افراد از منظر دستمزد ممکن است وجود داشته باشد اما حتی با لحاظ مفهوم نابرابری دستمزد باز هم این گزاره به شکل نسبی تایید می شود. درباره نیروی کار دو معیار وجود دارد که در تحلیل بازار کار مهم است؛ یکی نسبت شاغلان به جمعیت و دیگری نرخ بی کاری. با تحول در سطح جوامع، زنان نیز وارد بازر کار شده اند و در کنار رونق و رکود و کسادی ها نسبت شاغلان به جمعیت دچار تحول شده که معمولا بالا رفته است. بی کاری هم بر اثر رونق و رکود و شوک های واردشده به اقتصاد از متغیرهای مهم بازار کار است که به دلیل اهمیت آنچه «خلق شغل» یا «تخریب شغل» یا «جریان های ناخالص» نامیده می شود، از پویایی های بالایی برخوردار است. بسیاری از جوامع به دلیل اهمیت دادن به نیروی کار و ارزش ها، شبکه های اجتماعی را برای کمک به افرادی توسعه دادند که مشاغل خود را از دست می دهند.  یافتن راهی برای ارائه بیمه های بی کاری مکفی به گونه ای که مشوق افراد برای یافتن سریع تر شغل نیز باشد، یکی از چالش های مهم بازار کار است؛ اما چه عواملی باعث رشد چمشگیر بی کاری در بازار کار می شوند که دو پاسخ مهم برای آن وجود دارد؛ یکی «شوک های نامساعد» و دیگری «نهادهای ناکارای بازار کار». نهادهای ناکارای بازار کار در اروپا مثل مزایای رفاه و بی کاری، در برخی از آنها در پاره ای اوقات به پنج سال می کشد و بسیار سخاوتمندانه اجرا می شود که البته این برنامه سخاوتمندانه به خودی خود بد نیست اما برخی از آنان به گونه ای طراحی شده که مالیات سنگینی برای بازگشت افراد به کار به وجود می آورد. با این مقدمه سوال این است آیا جامعه ایران هم فکر می کند که با کارکردن و جریان درآمدی ناشی از کار، میلیونر (به ارزش بین المللی) می شود؟ این با توجه به اینکه بخش عظیمی از جوانان وارد دانشگاه ها می شوند و تجربه تحصیل داخلی و خارجی هم دارند، سوال مهمی است. واضح است که نیروی کار جوان تحصیل کرده پس از طی کردن تحصیلات به یک ارزش جریان درآمدی که همان ارزش سرمایه انسانی فعلی و آتی آن است، باید برسد. این ارزش جریان درآمدی شامل ارزش تحصیلات و تمام مهارت های فرد است؛ اما این جریان درآمدی آیا در ایران ارزش دارد؟ چقدر می ارزد؟ به عبارتی تحصیلات دانشگاهی چقدر می ارزد؟ آیا «تغییرات فنی متمایل به مهارت» در اقتصاد ایران به گونه ای رخ می دهد که فعالیت های اقتصادی متقاضی نیروی کار دانشگاهی باشند و آیا این تطابق بین آموزش و مهارت اکتسابی در دانشگاه ها و ساختار فعالیت های اقتصادی هست که این انگیزه و امید به ارزش کارکردن در جامعه را به وجود بیاورد؟ آیا متغیرهای مهم اقتصادی و سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این علامت را به فرد می دهند که ارزش فعلی قابل اعتنای جریان درآمدی کار با اکتساب مهارت بالا فراهم است و باعث می شود فرد انگیزه کسب مهارت و کارکردن پیدا کند؟

در پاسخ به این پرسش های مهم و اساسی جامعه، این روزها در ایران جمله ای را در سطح جامعه و حتی در محافل علمی می شنوید با این عنوان که «با کارکردن نمی شود به جایی رسید». این جمله این گزاره مهم را در اقتصاد ایران هم از جنبه نظری و هم از جنبه تجربی زیر سوال می برد که «کارگران در گذر زمان به طور متوسط ثروتمند می شوند». البته ممکن است نابرابری در میان افراد از منظر دستمزد وجود داشته باشد که حتی با لحاظ مفهوم نابرابری دریافتی های ناشی از کار، باز هم این گزاره تایید نمی شود. دلیل این موضوع چیست؟

 به نظر نگارنده دلیل این موضوع در متغیرهای مهم علامت دهنده در کلان اقتصاد و جامعه است که باید یکی را در ساختار اقتصاد و دیگری را در سیاست های دولت جست وجو کرد که البته این دو در گذر زمان علت و معلول هم بوده اند و روی همدیگر تاثیر گذاشته اند تا به اینجا رسیده است. اگر بخواهیم در دلایل بی ارزش شدن کارکردن در جامعه در قالب سیاست های اقتصادی کنجکاوی کنیم، موضوع بر می گردد به سیاست های پولی و مالی دولت که منجر به تورم های دورقمی و بعضا ناگهانی شده و نااطمینانی و تطبیق نداشتن دستمزدها و حفظ نشدن قدرت خرید را از یک طرف رقم زده و از طرف دیگر فضا را برای ایجاد ظرفیت جدید و سرمایه گذاری از بین برده و انگیزه های نیروی کار را برای کارکردن و خلق ارزش کاسته است. اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر به جز در موارد بسیار نادر در برخی سال ها همواره تورم دو رقمی و بالا داشته است. مسئولیت این تورم مطابق تئوری های اقتصادی با دولت است؛ چراکه به دلیل بزرگ شدن بی برنامه و بی قواره دولت از طریق ردیف های بودجه ای و ساختار تصمیم گیری نادرست، باعث تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی شده و هسته و کوره ایجاد تورم همواره در اقتصاد ایران شعله ور است و باعث کاهش کارایی سیاست های پولی و مالی شده و از طرف دیگر به علت ناتوانی در به کارگیری ظرفیت های شایسته و کیفی نیروی کار به دلیل سرکوب دستمزدها متناسب با تورم شده است. 

در این باره اقتصاد تورمی ایران باعث شده بازدهی دستمزد نیروی کار همواره کمتر از سایر عوامل تولیدی باشد که این هم به نوبه خود منجر به کاهش ارزش جریان درآمدی نیروی کار و ارزش کارکردن در فرهنگ و رفتار جامعه می شود. موضوع دوم در ارتباط با بی ارزش شدن جریان درآمدی ناشی از کار مربوط به ساختار اقتصاد ایران است. اصولا تخصیص منابع بین تولید و فعالیت های رانت جویانه عامل مهمی برای پیشرفت اقتصادی جوامع است. ساختار و سیاست های اقتصادی اگر به گونه ای باشند که تلاش ها برای «دستبرد به منابع دیگران» و «حفظ منابع در مقابل رانت جویی دیگران» خوب کار کند، تولید را کاهش می دهد. علاوه بر آن با توجه به اینکه رانت جویی یک پدیده خودتقویت کننده است، این موضوع به راحتی انگیزه های تولید و کارکردن و ایجاد ظرفیت های جدید را از بین می برد. در اقتصاد ایران به دلایل مختلف تولید همواره کمتر از تولید بالقوه است؛ چراکه برخی افراد به دلیل ساختار و علامت های نادرست دریافتی از دولت و بازارهای مختلف، به جای تولید کالا و خدمت، رانت جویی را انتخاب می کنند و آنهایی که کالا و خدمت هم تولید می کنند، بخش عظیمی از منابعشان را به محافظت از محصول تولیدشده خود در مقابل دستبرد دیگران اختصاص می دهند. اگر شرایط اقتصاد به گونه ای اصلاح شود که منابع اختصاص یافته برای محافظت از تولید کمتر می شد، جریان درآمدی افراد افزایش می یافت و کارکردن ارزش پیدا می کرد. اقتصاد ایران از این حیث با پدیده «ایمنی در تعداد زیاد» مواجه است؛ یعنی به دلیل تصمیم های نادرست در متغیرهای کلیدی کلان، تعداد نافعان ناشی از دستبرد زیاد است و سعی می کنند ایمنی خود را به هر طریقی حفظ کنند؛ بنابراین از یک طرف ارزش کار پایین و ارزش دلالی و واسطه گری بالا و از طرف دیگر دسترسی به منابع برای یافتن و مجازات اجتماعی رانت جویان هنگامی که تعداد آنها زیاد است، کم است. هر چه دستبرد زیاد باشد، تولید نه تنها به خاطر کاهش سهمی از منابع اقتصاد که به تولید می باید اختصاص می یافت کاهش می یابد و جریان درآمدی کار مختل می شود، بلکه به خاطر کاهش مقدار عوامل تولید قابل دسترس و باکیفیت نیز کاهش می یابد.

 همین مسئله در زمینه سرمایه انسانی هم مصداق دارد؛ چراکه هرچه دستبرد بیشتر باشد، انگیزه تحصیل و انباشت سرمایه انسانی کم و کمتر می شود و به این ترتیب دستبرد دوباره بیشتر و بیشتر باعث کاهش ظرفیت تولیدی و کاری اقتصاد می شود. برای اینکه فرهنگ کار و تلاش برای تولید اصلاح شود، باید سیاست های کلیدی دولت در بازارها و محافل تصمیم گیری اصلاح شود و علامت دهی به سوء استفاده گران را از بین ببرد؛ وگرنه توسعه و پیشرفت با این شرایط دور از دسترس خواهد بود.