آرشیو یکشنبه ۲۶ امرداد ۱۳۹۹، شماره ۵۷۳۲
زندگی: کسب و کار
۱۵

خبر

محصولی دانش بنیان، نیاز صنایع به گرمایش محیطی را رفع کرد

جمع کن تابشی کاتالیستی دستگاهی است که وظیفه گرمایش فرآیندی را برعهده دارد. این محصول در صنایع مختلفی از جمله صنایع غذایی کاربرد دارد. در سال های قبل این دستگاه تنها از آمریکا و کانادا وارد می شد، اما حالا یک شرکت دانش بنیان موفق شده است با وجود تحریم ها این دستگاه را در داخل کشور تولید کند./ جام جم دیلی

توان فناورانه صنایع کوچک تقویت می شود

معاونت علمی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف شکل گیری و توسعه کسب و کارهای نوین، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه به منظور توسعه و نفوذ فناوری های نوین در بین صنایع کوچک و متوسط در سطح کشور و ارتقای سطح فنی و کیفی در محصولات و خدمات فنی و تخصصی به امضا رسید. ایجاد بسترهای لازم برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز نوآوری در سطح کشور و بهبود فضای کسب و کار، یکی دیگر از اهداف این موافقت نامه بود./ مهر