آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۳
صفحه آخر
۲۰
آیین

به مناسبت سالروز شهادت علی بن الحسین امام زین العابدین (ع)

راوی اسلام رحمانی

سید اسماعیل علوی (دبیر گروه پایداری)

به روایتی 25 محرم - امروز- مصادف با شهادت امام سجاد(ع) است.آن حضرت(ع)پس از 57 سال(95-38 ه.ق)زندگی پرفراز ونشیب سرانجام به اشاره «ولید بن عبدالملک» خلیفه اموی وبا عاملیت «هشام» والی مدینه به شهادت رسید ودر قبرستان بقیع کنارعمویش امام حسن مجتبی(ع)به خاک سپرده شد.امام سجاد(ع) پس از واقعه کربلا همراه کاروان اسیران به مدینه آمد وتا پایان عمر دراین شهر زیست. آن حضرت(ع) از خاستگاه عصمت وطهارت به رهبری وهدایت امت پرداخته وبا آحاد جامعه ارتباط داشت. مردم نیزاز هرطیف وطبقه ای به حضرتش مراجعه ودلبستگی و وابستگی روحی عمیقی با آن حضرت(ع) داشتند.امام سجاد(ع) نمونه کامل مسلمانی و دردانش وفضیلت برمردمان عصر خویش برتری داشت. از این رو مردم حتی آنان که مذهب دیگری داشتند آن حضرت(ع) را امین ومرجع خود دانسته و درپیشامدها و گرفتاری های زندگی به حضرتش مراجعه می کردند. بر این اساس زندگی امام زین العابدین(ع) دارای ویژگی های بی مانندی است که دوره حیات آن حضرت(ع) را با سایر ائمه متمایز می کند. امام سجاد(ع) به اقتضای شرایط زمانه برعبودیت تاکید فراوانی داشت، از این رو به زین العابدین ملقب شد. نمازآن حضرت مثل اعلای انقطاع کامل به سوی خداوند یکتا وعبودیت خاضعانه به درگاه الهی بود. از جلوه های خشوع امام سجاد(ع) درنماز این بود که وقتی به نمازمی ایستاد، چهره اش دگرگون واشکش جاری می شد.روزی یکی از نزدیکان پرسید این چه حالی است هنگام نماز!؟ حضرت فرمود: «می دانی در مقابل چه کسی ایستاده ایم!؟» مناجات های بسیاری از آن حضرت(ع) باقی مانده است که مضامین بلند آن روح را صیقل وتابناکی می بخشد. امام زین العابدین(ع) پیشتاز موحدان وعارفان دربه جا آوردن حق خداوندی بود وعبادتش از سرعادت وترس وطمع نبود وخدا را چنان عبادت می کرد که گویی او را می دید. جمع روح عبادت وستیزبا ظلم وستم، دعا ونیایش و حضور در صحنه های حماسی، از جمله ویژگی های امام سجاد(ع) است. آن حضرت(ع) با پشتوانه ایمان وعقیده به توحید ناب، نسبت به ظلم وستم درجامعه واکنش نشان داده وبا خشونت عریان که میراث اعراب جاهلی بود و هنوزدرفضا ومحیط اسلامی به اعمال آن افتخار می شد، به مقابله برخاست. طوری که در پایان راه وپس از34 سال امامت وهدایت جامعه، دراوراق تاریخ دیگر نشانی ازسرهای بریده را برنیزه کردن ودرکوی برزن به نشانه قدرت واقتدارگرداندن نمی یابیم. امام سجاد(ع) بوسیله بروزهای عاطفی ودعا و مناجات به تلطیف روح جامعه پرداخت وعادت های جاهلی را ازظاهر اجتماع مسلمانان دور ساخته وشناخت و رعایت حقوق افراد نسبت به یکدیگر را رواج داد. دعاها ومناجات امام سجاد(ع) دارای ابعاد مختلف این روح و روحیه است وازجنبه های معرفتی، عبادی واجتماعی برغنای تعالیم مکتب اسلام استوار است.