آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
بازار دیجیتال
۱۷

شکایت 12 ایالت آمریکا از گوگل به دلیل انحصار

منبع: مهر

 طبق گزارشی جدید 12 ایالت در شکایت علیه گوگل به دلیل نقض قوانین آنتی تراست شرکت می کنند. وزارت دادگستری آمریکا معتقد است پرونده آنتی تراست (ضدانحصار) علیه گوگل آماده است. بلومبرگ به نقل از منبعی آگاه ادعا می کند حدود 12 ایالت در این پرونده علیه گوگل شکایت کرده اند. این منبع آگاه فهرست تمام ایالت های شرکت کننده را فاش نکرد، اما به نظر می رسد ایالت تگزاس علاوه بر شرکت در این پرونده، تحقیقاتی جداگانه در سطح ایالتی درباره گوگل آغاز کرده است. دادستان ایالت ها هنوز بیانیه کامل شکایت را ندیده اند، اما ممکن است با توجه به گسترده شدن پرونده، برخی ایالت ها از حضور در این پرونده امتناع کنند. ایالت های آمریکا دلایل متفاوتی برای حضور در این پرونده ذکر کرده اند و هیچ از یک شرکت کنندگان ملزم به اجتناب از تحقیقات دیگر نیست. اگر ایالت های دیگر نیز به شکایت علیه گوگل بپیوندند، این به یکی از بزرگ ترین پرونده های آنتی تراست از زمان شکایت علیه مایکروسافت در سال 1998 تبدیل می شود.