آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۳
ایران قرن
۱۶

اعلانات

من امشب پول پارو می کنم

امشب ساعت هشت و نیم آقای عباس توفیقی ، برنده ممتاز بلیط های اعانه ملی در استودیوی تلویزیون ایران برای خود پول پارو می کند.  بینندگان عزیز تلویزیون ایران را به تماشای این برنامه جالب دعوت می کنیم.

پیشگویی آینده!

مرتاض آینده شما را پیشگویی می کند. اگر نام خود و مادر و یک قطعه عکس به ضمیمه 70 ریال بفرستید، جواب ارسال خواهد شد. نشانی: خیابان نادری مقابل دیوار سفارت انگلیس جنب عکاسی ایران