آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۲
اقتصاد
۶
خبرخوان

کارفرما موظف به پرداخت حق مسکن 300 هزار تومانی است

پس از گذشت 6 ماه از سال بالاخره افزایش حق مسکن کارگران از 100 هزار به 300 هزار تومان به تصویب دولت رسید. مطابق با مصوبه دولت، حق مسکن 300 هزار تومانی از تیر ماه قابل اعمال بوده و در همین راستا، کارفرماها باید معوقه 400 هزار تومانی را بابت مابه التفاوت حق مسکن دو ماه یعنی تیر و مرداد پرداخت کنند. از سوی دیگر نیز، مولفه حق مسکن در فیش حقوقی شهریور ماه باید 300 هزار تومان اعمال شود. با اعمال افزایش حق مسکن به 300 هزار تومان، سرجمع افزایش دستمزد شاغلان قانون کار در سال جاری به 10درصد رسیده است.