آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۲
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

همه انسان ها با هر اعتقادی در دنیا، از نعمت های خدا یکسان بهره می برند

منبع: الاسراء- 20

«ما هر یک از این دو گروه(دنیاپرستان و آخرت گرایان) را از عطای خود بهره مند می سازیم. (چرا که) بخشش پروردگار تو(در دنیا) از کسی منع نشده است(اما در آخرت تنها نیکوکاران و معتقدین به معاد بهره می برند)»