آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۳
جهان
۴

دورنما

نیشن (امریکا):

بسیاری از تحلیلگران سیاسی از جمله تحلیلگران وابسته به حزب جمهوریخواه امریکا، بر این باور هستند که دونالد ترامپ در حال به راه انداختن یک کودتا است. آنها می گویند، ترامپ با به راه انداختن رویارویی فیزیکی بین حامیان و مخالفان خود باعث ظهور شبه نظامیان در کشور امریکا می شود.

اسپکتیتور (بریتانیا):

تلاش برای کشف واکسن کرونا، تبدیل به جدیدترین عرصه رقابت قدرت ها در سراسر جهان شده است. این رقابت بویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا، برای رئیس جمهوری این کشور معنای دیگری دارد و می خواهد وسیله ای داشته باشد تا بگوید، یک واکسن امریکایی، دیگر بار امریکا را با عظمت می سازد.

واشینگتن اگزمینر (امریکا):

حزب دموکرات امریکا حتی با استانداردهای رایج هم که حساب کنیم، غیرمنسجم ترین حزب دموکرات در تاریخ سال های اخیر خود است و وعده هایی که می دهد، متناقض است. اگر جو بایدن در انتخابات آتی امریکا پیروز شود، نتیجه این آشفتگی ها، بویژه در سیاست داخلی امریکا در سال 2021 عیان خواهد شد.