آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
صنعت و معدن
۳

ذخیره سدهای تهران 97 میلیون مترمکعب کمتر از پارسال

منبع: ایرنا

 مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: اکنون 865 میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای پنج گانه استان ذخیره شده که نسبت به روز مشابه سال گذشته 97 میلیون مترمکعب کمتر است. محمد شهریاری اظهار کرد: در روز مشابه سال گذشته 962 میلیون مترمکعب آب در دریاچه پشت سدهای امیرکبیر، لتیان، طالقان، لار و ماملو ذخیره شده بود و همین روند کاهشی طی روزهای اخیر وجود داشته است. او اضافه کرد: اکنون حجم موجود آب در سد امیرکبیر 149 میلیون مترمکعب، سد لتیان 68 میلیون مترمکعب، سد لار 135 میلیون مترمکعب، سد طالقان 318 میلیون مترمکعب و سد ماملو 195 میلیون مترمکعب است. به گفته مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران، بیشترین کاهش ذخیره آب مربوط به سامانه شرق و سدهای لار و ماملو است. شهریاری با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 2 میلیارد و 197 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای استان تهران شده، بیان کرد: در مدت مشابه سال آبی گذشته این میزان 2 میلیارد و 592 مترمکعب بود که با احتساب آن، حجم آب ورودی با کاهش 15 درصدی مواجه است.