آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۲
جامعه
۱۲
کارگری

در ماجرای «خلع ید از مالک هفت تپه» کوتاه نمی آییم

نماینده مردم تهران در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات گفت: «قطعا مجلس پای خلع ید از مالک هفت تپه ایستاده و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه های بعد از آن، خلاف قانون بوده است.  مهم تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است.» 

احمد نادری که مرداد ماه و در بحبوحه اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه به شوش سفر کرد و پای صحبت ها و درددل های این کارگران معترض نشست به ایلنا می گوید: «گزارش دیوان محاسبات از تخلفات در واگذاری هفت تپه کاملا لازم الاجراست و باید دولت حتما به تعهدات آن عمل کند. رای دیوان محاسبات درواقع نظریه دوم دیوان محاسبات است؛ این نهاد قبلا هم به موضوع هفت تپه ورود و اعلام کرده بود که واگذاری غیرقانونی بوده و تخلفات جدی صورت گرفته است. گزارش اخیر، گزارش دوم است که برمبنای تفحص میدانی تنظیم شده است. برای تهیه آن، کارشناسان دیوان محاسبات در محل مستقر شدند؛ معاون دیوان محاسبات شخصا در شوش مستقر شد وشرکت هفت تپه و اسناد آن را ریز و با جزییات بررسی کردند. درنهایت به این نتیجه رسیدند که واگذاری غیرقانونی بوده و باید فسخ شود. نتیجه هم رسمی اعلام شده است.»