آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۳
سیاسی
۳

دیگه چه خبر

بنیاد ملی افزایش جمعیت تشکیل می شود؟

   خبر اول اینکه، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات طرح «افزایش جمعیت» گفت که بر اساس این طرح و در صورت تصویب، بنیاد ملی افزایش جمعیت به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شود. سید علی موسوی به «انتخاب» گفت: دلیل اصلی ما برای این مساله ایجاد نظم و تمرکز بیشتر در اجرای طرح است. چراکه بیشتر طرح هایی که تاکنون درباره افزایش نرخ جمعیت مطرح شده و به همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شده است، نیازمند یک سکانداری واحد و مشخص بوده است. لذا ما پیشنهاد ایجاد بنیاد ملی افزایش جمعیت را مطرح کردیم. به گفته وی، این تمرکزگرایی باعث می شود که بنیاد ملی افزایش جمعیت سکانداری بحث افزایش نرخ رشد جمعیت را عهده دار شود. البته ما در طرح پیش بینی کردیم که این بنیاد زیر نظر دولت و مشخصا زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری فعال باشد و شخص رئیس جمهوری، ریاست این بنیاد را انتخاب کند.یکی از محورهای تشویقی این طرح برای فرزندآوری هم اختصاص سهام برای فرزندان سوم به بعد خانواده هاست. موسوی در این باره افزوده: قبلا هرچه طرح تشویقی برای فرزندآوری مطرح شده بود برای دولت بارمالی سنگینی ایجاد می کرد. لذا نمایندگان مجلس این بار دنبال طرحی برای عدم ایجاد بارمالی برای دولت بودند. این پیشنهاد سهام آیندگان، بار مالی برای دولت ندارد.

 نامزدی زنان برای ریاست جمهوری منع قانونی ندارد

  خبر دیگر اینکه،سخنگوی شورای نگهبان نداشتن رئیس جمهور زن در کشور را به بحث های فرهنگی مرتبط دانسته و گفته که در این خصوص مانع قانونی وجود ندارد. عباسعلی کدخدایی در بخشی از گفت و گوی خود با روزنامه اطلاعات گفته است: قوانین بخشی از این مساله است اما از نظر من، بخش عمده ای از آن بحث فرهنگی است. می توانیم همین سوال را به این صورت مطرح کنیم که چرا در امریکا بعد از سیصد سال هنوز رئیس جمهور زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده است؟ به نظر می رسد بیشتر این موضوع فرهنگی است. وی افزوده: بگذارید مثال دیگری از داخل کشور خودمان بزنم. در همین انتخابات اخیر، تعداد خانم هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند و تایید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها تعداد 16، 17 نفر انتخاب شدند. یعنی خانم ها هم به خودشان رای نمی دهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست. پس دقیقا مساله ممنوعیت های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. کدخدایی ادامه داد: شاید در دوره ای ریاست جمهوری خانم ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.