آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
بازرگانی
۵

خبر

مغفول ماندن ظرفیت های منطقه ای و استانی در 7 دهه برنامه ریزی توسعه

دنیای اقتصاد : رئیس اتاق ایران در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون مشهد، ایجاد دبیرخانه اتاق های سه گانه را راهبردی برای هم گرایی و هم صدایی دانست و از سه اتاق خواست در تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه مشارکت کنند. به عقیده شافعی، آشفتگی امروز اقتصادی نتیجه نادیده انگاری ظرفیت های منطقه ای در 7 دهه برنامه ریزی توسعه است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازخوانی 7 دهه برنامه ریزی توسعه در ایران نشان می دهد که ظرفیت های منطقه ای و سهم و نقش استان ها در عرصه تصمیم سازی نادیده انگاشته شده است و باید اذعان کنیم که آشفتگی امروز در اقتصاد کشور، از ضعف این برنامه ها نشات می گیرد.

غلامحسین شافعی در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون مشهد، افزود: برنامه های توسعه ای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده اند چراکه بر رویکردهای تمرکزگرا تا کید داشته اند؛ اما حالا مجالی فراهم آمده تا در چارچوب مطالبه گری سه اتاق، برش های استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.

او تصریح کرد: رویکردهای تمرکزگرا در عرصه تصمیم سازی، به مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومترها دورتر، بی آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می کند و در نتیجه بر دردهای بیمار می افزاید و او را مبتلاتر می سازد. امروز عمده تصمیمات، بی توجه به اقتضائات و شرایط استان ها در مرکز اخذ و ابلاغ می شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.

شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف مشهد خواست تا در چارچوب یک مشارکت موثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تا کید بر تنوع، مزیت ها و اقتضائات این خطه کمک کنند.

رئیس اتاق مشهد ادامه داد: اگر همه استان ها، این برش های استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعا تا ثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می تواند به گره گشایی از مشکلات بعضا کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان ها بینجامد.

شافعی تا کید کرد: متاسفانه تفاوت ها در شرایط منطقه ای و به ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به صورت منطقه ای انجام شود و استانداران به مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توامان از آن ها به قواره مسوولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه ای محقق می شود.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به اثرات همگرایی و تعامل سه اتاق «بازرگانی»، «اصناف» و «تعاون» در بحث مطالبه گری بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: اذعان داریم که در بهره گیری از ظرفیت ارتباطی سه اتاق، دریغ هایی وجود دارد اما امید داریم که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، بستر جبران کوتاهی های گذشته فراهم آید.

شافعی ادامه داد: تعامل سه اتاق که تشکل های رسمی و قانونی حوزه اقتصاد کشور به شمار می آیند، بسیار ارزشمند و ضروری است. باید توجه داشت که تشکل های دیگر فعال در این عرصه ها، عمدتا ذیل ساختاری خاص یا وابسته به نهادی مشخص هستند اما این سه اتاق تشکل هایی رسمی برگرفته از متن و بطن قانون به شمار می آیند.

رئیس اتاق ایران متذکر شد: این همگرایی، صدای مطالبه گری اتاق ها را رساتر می کند. از سوی دیگر، تعامل سه اتاق برای دولت نیز اثرات مثبتی به همراه دارد، به ویژه آنجا که نظر واحدی منعکس می شود و چندگانگی در مواضع و رویکردها را از جانب ارکان بخش خصوصی، شاهد نیستیم.

شافعی به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق در استان ها نیز اشاره کرد و گفت: مقرر بود به موازات پیگیری امور در تهران، استان ها نیز در جلسه ای رسمی، آغاز فعالیت دبیرخانه استانی را کلید بزنند. اما مواجهه با همه گیری کرونا، این اتفاق را به تعویق انداخت. دیگر مجال جایز نیست و از استان ها خواسته ایم تا این دبیرخانه استانی را ایجاد کنند.

او از دبیرخانه سه اتاق خواست تا ارتباطی موثر با شورای گفت وگو برقرار کرده و از ظرفیت مذکور برای طرح و پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است. کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات که از مولفه های توسعه یافتگی به شمار می آید، بر این امر صحه می گذارد. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده ایم، چنانکه در سال 98 نسبت به سال پیش از آن، افتی 5/ 3 درصدی رخ داد. به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات، حکایت از چالش هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی هایی را برای آینده آن شکل می دهد.

او ریشه این بی ثباتی ها و چالش های اقتصادی را در تصمیم سازی های غیرکارشناسی دانست که به آفت بی مشورتی دچارند و متذکر شد: تنگناهایی که امروز دامن گیر اقتصاد شده اند، عمدتا متاثر از رویکردهایی هستند که در آنها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است.

شافعی تا کید کرد: همگرایی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا مطالبه گری های بخش خصوصی منسجم تر و موثرتر باشد و در این برهه حساس، برخوردهای منفعلانه ما را با چالش های بیشتر مواجه می کند. اگر دبیرخانه های استانی دراین ارتباط با برنامه ریزی درست و موثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه ای را آغاز کنند، قطعا تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: موانعی که امروز بخش تولید را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن می شود، از سیاست گذاری های غلط سر برمی آورد. همان رویکردهایی که بخش غیرمولد را منتفع کرده و فعالیت شفاف اقتصادی را متضرر می سازند. اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تا کید دارد، اما در عمل خلاف آن را مشاهده می کنیم. آنهایی که یک شبه ره صدساله می روند و سودهای کلان از اقتصاد آشفته، نصیبشان می شود، هیچ کدام کار مولد نمی کنند و از خلاهای موجود سود می جویند.

شافعی وضعیت موجود را متاثر از سیاست گذاری های توسعه ای کشور دانست و اظهار کرد: مسائلی همچون مالیات ها، نرخ بانکی و... باید ابزار توسعه قرار بگیرند، نه اینکه خود هدف باشند. همین فردا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به نصف کاهش پیدا کند و میزان مالیات ماخوذه یک سوم نسبت های فعلی شود، باز مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی هستند چون «هدف اصلی» گم شده و ابزارها به جای هدف نشسته اند.

پیشنهادهای گمرکی برای بهبود تجارت ایران و ترکیه

دنیای اقتصاد : رئیس کل گمرک ایران گفت: ایران آمادگی دارد برای افزایش تبادلات تجاری، اجرای آزمایشی تبادل اطلاعات گمرکی به صورت الکترونیکی و برخط، پیگیری امکان استعلام الکترونیکی گواهی مبدا از مراجع ذی ربط در ترکیه و اجرای پروژه مشترک فعالان اقتصادی مجاز، افزایش تردد کامیون های دو کشور و سرعت بخشی به تجارت را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش اکسپورتنا، مهدی میراشرفی، در ارتباط ویدئوکنفرانسی با «رضا تونا توراگای» معاون وزیر تجارت ترکیه اظهار کرد: گمرک ایران برای برگزاری نشست مرزی به صورت حضوری در گمرک بازرگان - گوربلاغ برای اجرای آزمایشی فنی پروژه نهایی تبادل اطلاعات گمرکی به صورت الکترونیکی و برخط، با توجه به نهایی شدن توافق فیلدهای موردتبادل اطلاعات و آزمایش موفق ارسال و دریافت رکوردهای اطلاعاتی طرفین به معاون وزیر تجارت ترکیه اعلام شد که تا جلسه مقدماتی کارشناسان فناوری اطلاعات طرفین به صورت مجازی جهت مرور نیازمندی ها و تنظیم برنامه نشست حضوری و مراسم افتتاحیه در روز سه شنبه 25شهریور برگزار شود. معاون وزیر اقتصاد افزود: دومین پیشنهاد گمرک ایران به طرف ترکیه ای پیگیری امکان استعلام الکترونیکی گواهی مبدا از مراجع ذی ربط در ترکیه با توجه به فرمت توافق شده بود که مقرر شد، معاون وزیر تجارت ترکیه موضوع را به مراجع ذی ربط و اتاق بازرگانی ترکیه منعکس و نتیجه را اعلام کند. میراشرفی گفت: آمادگی گمرک ایران برای امضای سند یادداشت تفاهم اجرای پروژه فعالان مجاز اقتصادی AEO و کریدور سبز ساده سازی شده گمرکی توسط روسای کل گمرکات دو کشور در تهران یا آنکارا که پیش نویس آن در سفر معاون وزیر تجارت ترکیه در مهرماه سال گذشته پاراف شده بود به طرف ترکیه ای اعلام و تصمیم گرفته شد مراتب طی نامه ای به صورت کتبی اعلام شود تا در اولین فرصت اسناد موصوف به امضای روسای کل گمرکات دو کشور برسد. رئیس کل گمرک ایران در این گفت وگو بر سرعت بخشی به تجارت بین دو کشور تا کید و اظهار کرد: یکی از موارد موردتا کید از سوی ایران، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون در گمرک گوربلاغ ترکیه (مرز بازرگان و گوربلاغ ترکیه) و افزایش پذیرش کامیون و مسافر از گمرک این دره (مرز سرو جمهوری اسلامی ایران و اسن دره ترکیه) مطرح و معاون وزیر تجارت ترکیه قول مساعد داد، مراتب را مورد بررسی قرار دهد تا با هماهنگی آنکارا و افزایش امکانات بهداشتی و قرنطینه ای در این مرز و افزایش مسیرهای تردد کامیونی در گمرک گوربلاغ امکان پذیرش تا سقف 350 دستگاه کامیون در روز از طرف ترک فراهم شود. او درخصوص مرز سرو گفت: در مرز زمینی سرو - اسن دره از 24مرداد طرف ترک اقدام به پذیرش مسافر به طور میانگین 120 نفر در روز کرده است. (از9:30 صبح لغایت 6:30 عصر) و همچنین به طور متوسط روزانه تعداد 110 کامیون خروجی به سمت ترکیه و 50 دستگاه کامیون ورودی به سمت ایران تردد می کنند. میراشرفی درخصوص مسافران ایرانی خروجی به سمت ترکیه نیز تا کید کرد: رفع محدودیت در پذیرش مسافران ایرانی خروجی از کشور، با توجه به اینکه ترکیه طبق دستورالعمل وزارت داخلی و بهداشت خود فقط نسبت به پذیرش مسافران مقیم آن کشور اقدام می کند، مطرح و معاون وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد از وزارتخانه های داخلی و بهداشت ترکیه به عنوان مراجع ذی صلاح موضوع پیگیری خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در ادامه این گفت وگو اظهار کرد: رفع محدودیت زمانی شروع فعالیت گمرک گوربلاغ ترکیه در پذیرش مسافر، با توجه به اینکه گمرک مذکور از ساعت 11 الی 13 نسبت به پذیرش مسافران اقدام می کند در حالی که گمرک بازرگان به صورت 24ساعته نسبت به پذیرش مسافران اقدام می کند.

امضای تفاهم نامه جدید توسعه صادرات

دنیای اقتصاد : تفاهم نامه ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران امضا می شود.

احسان قمری مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با اکسپورتنا درباره تفاهم نامه همکاری بین سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران اظهار کرد: تفاهم نامه ای میان سازمان توسعه تجارت و مرکز یاد شده به عنوان بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات و سرمایه گذاری به امضا خواهد رسید. وی ادامه داد: این تفاهم نامه در جهت نیل به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون گرایی و برون زایی اقتصاد و همچنین در راستای توانمندسازی صادراتی بنگاه های تجاری کشور، میان سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز دائم صادرات فرصت های سرمایه گذاری ایران منعقد می شود.

به گفته قمری، افزایش کمی و کیفی صادرات 15 کشور همسایه به علاوه هند، چین، سوریه، لبنان و اتحادیه اوراسیا و در نهایت افزایش دو برابری سهم بنگاه های ایرانی در بازارهای ذکر شده، ارزیابی و ارتقای توان رقابت پذیری و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط کشور، اولویت دادن به واحدهای صادراتی دانش بنیان و استارت آپ ها برای ارائه محصولات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی صادراتی، اجرای برنامه های ترویجی و توسعه ای در بازارهای هدف با استفاده از فناوری های نوین، معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران به خریداران و سرمایه گذاران خارجی، ارائه خدمات تسهیل گری به تجار و بازرگانان ایرانی جهت ماندگاری در بازارهای هدف و در نهایت شناسایی و معرفی فرصت های تجاری در کشورهای هدف جامعه صادرکنندگان ایران از جمله اهداف این تفاهم نامه است. وی اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه مرکز دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه های تخصصی بین المللی در تهران و مراکز استان ها حضور خواهد داشت و خدمات سازمان و ظرفیت های صادراتی ما را بیان خواهد کرد؛ ضمن اینکه در نمایشگاه اختصاصی و بین المللی مشارکت خواهد داشت و نسبت به برگزاری نمایشگاه جانبی در حاشیه های رویدادهای مهم تجاری اقدام خواهد کرد. مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همچنین سازمان مذکور براساس این تفاهم نامه نسبت به پذیرش هیات های تجاری برای انجام مذاکرات اقدام خواهد کرد و می توان از دیگر برنامه های این مرکز را ارائه الگو و پیاده سازی برنامه ارزیابی آمادگی برای صادرات و مشارکت در اجرا و اطلاع رسانی برنامه های مشترک توانمندسازی ذکر کرد. وی با اشاره به اینکه سازمان تجارت ایران نیز با مرکز یاد شده همکاری و مساعدت خواهد داشت، گفت: سازمان توسعه تجارت نیز کمک خواهد کرد تا مرکز مذکور بتواند در رویدادهای بین المللی داخلی و خارجی، نمایشگاه های داخلی و خارجی و هیات های تجاری و بازاریابی حضور پیدا کند. قمری تاکید کرد: امکان دسترسی به منابع اطلاعات تخصصی در دست سازمان توسعه تجارت برای مرکز در راستای برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و همایش های تجاری فراهم خواهد شد. وی عنوان کرد: مدت پایان این تفاهم نامه یک سال خواهد بود و در صورت رضایت طرفین این تفاهم نامه تمدید خواهد شد و این امید وجود دارد که بخش قابل توجهی از جوانان که تمایل به ورود به حوزه صادرات دارند با برنامه های هر دو طرف آموزش ببینند و میزان صادرات را هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی ارتقا دهیم.