آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
اصناف و تشکل ها
۳۰
یادداشت

مسوولیت اجتماعی تشکل ها در دوران کرونا

محمدعلی شیرینی / قائم مقام مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار

امروزه با توجه به گسترش ویروس کرونا در جهان و ایران، کسب وکارها با تغییرات اساسی و عمده مواجه شده و با توجه به اینکه پیش بینی رفع کامل این ویروس امکان پذیر نیست، عملا برنامه ریزی مدون برای فعالیت های تجاری و اقتصادی با مخاطره مواجه شده است.

در این شرایط اشتغال نیروی کار به خصوص در کسب وکارهای کوچک و متوسط با مشکلات عدیده مواجه شده است.

از طرفی عدم حمایت مناسب از سوی دولت و از طرفی دیگر کوچک شدن سفره مردم باعث شده تا بسیاری از کسب وکارها که عمدتا با معیشت جامعه ارتباط مستقیم دارند، تحت تاثیر قرار بگیرند و بعضا چه بسا به طور کلی تعطیل شوند.

در این شرایط مسوولیت اجتماعی دولت، نهادهای قانون گذار و خیرین بیش از پیش نمود پیدا کرده و نیاز به مشارکت مردمی برای حل بحران است.

بحرانی که باعث شده است اقتصاد آسیب دیده ایران از تحریم ها، از اثر این ویروس هم بیشتر آسیب ببیند.

شاید نیاز به تغییر پارادایم و استفاده از خوشه های تولید و توزیع کالا، گسترش مشاغل خانگی، بازطراحی کارگاه های تولیدی و استفاده از ظرفیت شبکه مجازی برای فروش کالا و خدمات راه حل های مناسب به نظر برسند. اما این روش ها قاعدتا بدون برنامه و به صورت موردی و مقطعی، اثربخشی کمی دارند و برای حل این بحران، نیاز به مساعدت همه گرو های ذی نفع است.

اتحادیه های صنفی، تشکل های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه باید در یک زنجیره قرار بگیرند تا بتوانند از ظرفیت های موجود برای برون رفت از این بحران استفاده کنند. همچنین زنجیره توزیع و فروش کالا و خدمات باید براساس ظرفیت های شبکه های مجازی باز طراحی شود.

پذیرش مسوولیت اجتماعی هر یک از بنگاه های اقتصادی و در سطح بالاتر تشکل های اقتصادی در قبال جامعه، باعث می شود تا با همکاری هم بتوانیم این کشتی را از توفان خارج کنیم و به ساحل امن برسانیم. به امید ایجاد همدلی، مشارکت و هم افزایی کلیه افراد برای رسیدن به سربلندی ایران عزیز