آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۵
جامعه
۱۸
کوتاه از گزارش

بودجه، گوش وزارت بهداشت را برید

مریم خباز

زیاد دور نیست، همین 9ماه پیش بود که معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با لحنی حاکی از رضایت، یک مشت عدد درشت را اعلام کرد و خبرخوب افزایش بودجه حوزه سلامت را به مردم داد. در آن روز پاییزی، کامل تقوی نژاد داشت پشت سر هم از افزایش بودجه حرف می زد؛ افزایش اعتبارات هزینه ای، بودجه دانشگاه ها، اعتبارات پژوهشی و بودجه مخصوص تملک دارایی های سرمایه ای و خیلی چیزهای دیگر که با شنیدن شان فقط می شد نفسی راحت کشید.

آن روزها کرونا هنوز به کشور نیامده بود، سایه تحریم ها ولی روی سرمان بود و بودجه نویس ها حتما می دانستند سال99 هم می تواند مثل سال های97 و 98سال سختی باشد، ولی با این حال بودجه حوزه سلامت را افزایشی نوشتند تا بودجه وزارت بهداشت باز هم از تعرض بودجه های انقباضی مصون بماند.

حالا 9ماه بعد است. یکی از روزهای آخر تابستان99 که هم کرونا به کشور آمده و ول کن نیست و هم سایه تحریم همچنان برسرمان مستدام است، با این فرق که بودجه وزارت بهداشت در این شرایط حساس و ویژه کم شده و با یک دودوتا چهارتا می شود فهمید تداخل این کاهش با کرونا و همه حواشی اش به چه معنی است.

سال98 کل اعتبارات وزارت بهداشت 77هزار و600میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه99 به 85هزار و 200میلیارد تومان افزایش یافت، به طوری که سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور به3/4درصد رسید.

با این که این سهم، ناچیز است ولی همین که بودجه پیش بینی شده نسبت به سال قبل آب نرفته بود، جای امیدواری داشت اما اکنون درست در برهه ای که سلامت جامعه در تیررس انواع مخاطرات است، بودجه وزارت بهداشت کم شده است.

شاید حرف های دیروز رئیس جمهور، آنجا که می گفت در این شرایط سخت همین که آب و برق مردم قطع نمی شود موجب اعتماد عمومی است، پاسخی باشد بر چرایی کاهش بودجه وزارت بهداشت. حسن روحانی گفت درآمد نفتی ما در سال90 حدود 120میلیارد دلار بود که این رقم در سال98 به حدود20میلیارد دلار رسید که البته درآمد تا اینجای کار سال99 را نگفت، ولی همانی را که گفت منظورش این بود مردم بدانند با چه مشکلاتی روبه رو هستیم.

در جهان یک اعتقاد وجود دارد و آن این که بودجه آموزش و پرورش و حوزه سلامت دو بودجه ای است که هرگز نباید کم شود، زیرا هزینه کردن در این دو بخش، نه خرج کردن که سرمایه گذاری است. با این حال این روزها درشرایطی که مردم همزمان در دو جبهه اقتصادی و کرونا می جنگند، کاهش بودجه عمومی وزارت بهداشت بار مضاعفی است بر دوش ملت.

 یک بام و 2 هوا

کاهش بودجه وزارت بهداشت از زوایه دید دولت، اتفاقی ناچار و برآمده از شرایط سخت اقتصادی است. از زاویه نگاه مردم اما قوزی بالای همه قوزهاست و از زوایه نگاه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس چیزی نیست جز رفتار یک بام و دوهوایی دولت. حسینعلی شهریاری برای حرفش چند دلیل دارد که به خبرگزاری خانه ملت توضیحشان داده. او گفته سازمان برنامه و بودجه با جذب 22هزارنیرو در وزارت بهداشت موافقت کرده، قول پرداخت معوقات کادر درمان را هم داده، ولی نه تنها به این قول ها به طور کامل عمل نکرده، بلکه بودجه عمومی وزارتخانه را نیز کاهش داده. جالب این که شهریاری توضیح می دهد این کاهش همزمان با پرداخت 30درصد از اعتبارات کرونایی به وزارت بهداشت اتفاق افتاده، یعنی دولت یک سوم اعتبار کرونایی را پرداخته، ولی بودجه وزارت بهداشت را کم کرده.

این پرداخت و این حذف همزمان، آن هم در آستانه فصل پاییز که کرونا گویا قرار است بتازد، کمبود دارو نیز در کشور جدی است و کمبودهای مراکز درمانی جدی تر از آن است و از هر زاویه ای که نگاه شود صورت خوشی ندارد.