آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
فرهنگ و هنر
۲۵

استاد پیشکسوت سنتور از عملکرد خانه موسیقی انتقاد کرد

تاکید مجید کیانی بر ترویج موسیقی اندیشمند

منبع: ایسنا

 مجید کیانی، مدرس موسیقی ایرانی و نوازنده سنتور در آستانه برگزاری انتخابات در خانه موسیقی گفت: خانه موسیقی بیشتر به بیمه هنرمندان حوزه های مختلف موسیقی و حمایت از آنها می پردازد؛ ولی از عملکرد خانه موسیقی برای ارتقای موسیقی خیلی راضی نیستم؛ البته درست است که پیدا کردن راهکار مناسب برای بیشتر دیده شدن و جا افتادن مثلا موسیقی اصیل ایرانی نسبت به موسیقی مردم پسند سنتی کار سختی است، ولی به طور کلی هر سبکی از موسیقی می تواند حالتی مردم پسند و اندیشمندانه به خود بگیرد و خانه موسیقی باید تلاش کند که آن بخش اندیشمندانه بیشتر دیده شود.

موسیقی سنتی ای که اکنون مردم از آن استقبال می کنند، موسیقی پاپ سنتی است نه موسیقی اصیل ایرانی. ردیف دستگاهی و خانه موسیقی این دو را از هم تفکیک نمی کند تا موسیقی اصیل و جدی ایرانی بیشتر دیده شود. همچنین خانه موسیقی خیلی نسبت به دیده شدن موسیقی نواحی فعالیت ندارد. با این حال باید از اهالی خانه موسیقی قدردانی شود؛ چون صادقانه کار می کنند.  این هنرمند باسابقه با ابراز موافقت با برگزاری الکترونیک انتخابات خانه موسیقی گفت: در وهله اول باید خودمان را با شرایط پیش آمده وفق دهیم که برگزاری آنلاین انتخابات خانه موسیقی یکی از اقدامات برای هماهنگ شدن با شرایط کنونی است. از طرفی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات آنلاین خانه موسیقی در دسترس است و به راحتی می توان این کار را انجام داد. در چنین حالتی نماینده هر رشته کاندیدا خواهد شد و ممکن است نتیجه به شرکت حداکثری اعضای خانه موسیقی ختم شود.