آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
سیاسی
۲

زهره الهیان ، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس عنوان کرد: آمریکا، بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشر

زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در خصوص تحریم دارویی مردم ایران توسط آمریکا به «رسالت» گفت: تحریم هایی که توسط آمریکا بر ملت ایران اعمال شده، حقوق اساسی ملت ایران را مورد هدف قرار داده و حق سلامت را از مردم ایران سلب کرده است. برخی از این تحریم های دارویی برای درمان بیماری های خاص و صعب العلاج است که درحال حاضر با اعمال تحریم از سوی آمریکا، سلامت بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد و به طور حتم چنین رفتاری با حقوق انسانی در تضاد و قابل پیگیری است.وی همچنین ادامه داد: آمریکا علی رغم شعارهای پوچ خود در زمینه حقوق بشر و ادعای حمایت از حقوق ملت ها در عرصه بین الملل، عملکردی متضاد و خلاف حمایت از حقوق بشر دارند و به همین خاطر به صراحت می توان عنوان کرد که تمامی سخنان مقامات آمریکایی ها و ادعای آنان درباره حمایت از حقوق بشر تنها جنبه شعار دارد، چراکه عملکرد فعلی آن ها نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آمریکا هیچ گاه به اعلامیه های حقوق بشری که خود صادر می کند هم پایبند نبوده و اکنون نیز به حق سلامت ملت ها احترام نمی گذارد و بی شک چنین رفتاری از طریق مجامع حقوق بشری قابل پیگیری و بررسی است.