آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
سیاسی
۲

مسعود اخوان فرد، کارشناس حقوق بین الملل عنوان کرد: نگاه استکباری شیطان بزرگ به ملت ها

مسعود اخوان فرد، کارشناس حقوق بین الملل در گفت وگو با «رسالت» ضمن اشاره به تحریم های دارویی آمریکا علیه ملت ایران عنوان کرد: در شرایط فعلی با موضوعی مواجه هستیم که در تاریخ بشریت بی سابقه است. تحریم ها و اقدامات آمریکا علیه ملت ایران نه تنها با هیچ یک از معاهدات بین المللی سازگار نیست بلکه با هیچ یک از موازین رایج کشور های استبدادی هم قابل تطبیق نیست. نکته حائز اهمیت این است که آمریکا خود را ماورای مباحث علمی دنیا می بیند و تصور می کند قادر است هر کاری را می خواهد انجام دهد.

وی افزود: این روزها ادعای حمایت از حقوق بشر و تفسیر دولتمردان آمریکایی از دموکراسی حتی در مواجه با اتباع و ملت خودشان هم به خوبی مشاهده می شود.

این کارشناس حقوق بین الملل اظهارکرد: نحوه برخورد آمریکا با تمامی ملت های دنیا ازجمله ایران به گونه ای است که گویا هیچ گاه حاضر به کنار گذاشتن نگاه استکباری نیستند.

 آن ها همواره نگاه حق به جانب داشته و مخالفت ها را نمی پذیرند و  بر اشتباهات خود اصرار می ورزند.اخوان فرد تصریح کرد: رفتار دولتمردان آمریکا باعث شده است که با نگاه خودخواهانه و حق به جانب ملت آمریکا هم در برخی موارد مواجه شویم. شرایط کنونی بدون شک با سخن امام راحل و عنوان شیطان بزرگ انطباق پیدا می کند و به صراحت می توان گفت که آمریکا استکبار بزرگ جهانی است زیرا درحالی که تمامی کشور های دنیا با ویروس کرونا دست وپنجه نرم می کنند، آن هاایران را تحریم دارویی می کنند.

او خاطرنشان کرد: مطابق اعلامیه حقوق بشر، اکنون تمامی کشورها وظیفه دارند به یکدیگر کمک کنند اما می بینیم که آمریکا حاضر به چنین رفتاری نیست و همچنان تحریم های خود را علیه ایران و سایر ملت های دنیا اعمال می کند و خود را داعیه حقوق بشر هم می داند!