آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
سیاسی
۲

مهندس مجذوب به عنوان شهردار شهر جدید هشتگرد انتخاب شد