آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
اقتصادی
۴

عضو کمیسیون اقتصادی : معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده، بی عدالتی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده، بی عدالتی است،  اظهار  داشت: ایراد شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ایراد دقیق و بجایی است.سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده زمانی که مصوب شد به مدت 5 سال، آزمایشی بود. نمایندگان مجلس نیز پیگیر این بودند که دولت، زودتر از 5 سال لایحه ای برای دائمی شدن آن بیاورد اما متاسفانه دولت، هرسال پیشنهادی مبنی بر تمدید قانون می آورد. نهایتا مجلس ورود کرد و طرحی ارائه کرد که مدت ها پیرامون آن در کمیسیون بحث شده بود، دولت نیز لایحه ای آورد و تلفیقی از آن طرح و لایحه به تصویب مجلس رسید.وی ادامه داد: لایحه در مجلس قبل نهایی شد و در شورای نگهبان موردبررسی قرار گرفت. شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است. اخیرا نیز یکی از برنامه های کمیسیون اقتصادی با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده بود.لارگانی بابیان این که یکی از ایرادات شورای نگهبان، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، تشریح کرد: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در صورتی صحیح است که صادرات غیرنفتی ما توسعه بیابد اما در حال حاضر، در کشور ما مناطق آزاد به محملی برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شده است.