آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

عجب است اگر توانم که سفر کنم زدستت                                           به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد