آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
بین الملل
۹

انتقاد از سکوت بغداد در قبال عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی

یک تحلیلگر سیاسی عراق از سکوت دولت این کشور در قبال عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.به گزارش فارس، «سعد محمد الکعبی» تحلیلگر سیاسی عراق ضمن انتقاد از سکوت دولت این کشور در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت که از این سکوت ممکن است چنین برداشت شود که بغداد موافق این عادی سازی روابط است.الکعبی در مصاحبه با وبگاه «المعلومه» با اشاره به اینکه دولت بهتر است موضع ملی در قبال این خیانت اتخاذ کند، تصریح کرد که برخی طرف های سیاسی حامی حضور آمریکا که از تجارت با رژیم صهیونیستی نیز سود می برند، از عادی سازی روابط عربی با این رژیم حمایت خواهند کرد.او افزود که اختلاف مواضع بین طرف های سیاسی ممکن است مانع اتخاذ موضع یکپارچه عراق در قبال خیانت حاکمان عرب و توطئه آن ها علیه قدس شریف و آرمان فلسطین شود.

روز جمعه بحرین از دستیابی به توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا خبر داد.گروه های فلسطینی این توافق را محکوم کرده و آن را خیانت به آرمان فلسطین برشمردند.