آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
ورزشی
۱۱

کارخانه : اتحاد و همدلی حلقه های گمشده والیبال هستند

سرمربی تیم سایپا گفت: والیبال ایران توسعه یافته است و برای تکامل یافتن، نیاز به زیرساخت معنوی دارد.مصطفی کارخانه درباره جایگاه والیبال ایران گفت: والیبال ایران شان و جایگاهی دارد که همه باید از آن حمایت کنند؛ رسانه، مربیان، بازیکنانو... همه سر سفره والیبال نان می خوریم بنابراین باید حرمت آن را حفظ کنیم؛ احترام، احترام می آورد. والیبال ایران قابل احترام است و باید درهمه ابعاد رشد کنیم تا جهانی شویم.وی تاکید کرد:اخلاق، شخصیت، فرهنگ، اتحاد و همدلی و... حلقه های گمشده والیبال ما هستند که به آن ها نیاز داریم. داورزنی سرمربی ایرانی انتخاب نمی کند چراکه تبعاتی به دنبال دارد.وی اظهار کرد: عطایی، اکبری، رضایی، شهنازی، ترکاشوند، محمدی راد و... سرمایه های والیبال هستند. نباید یکدیگر را تخریب کنیم. نقد منصفانه نیاز است و درکنار آن باید راهکار نیز داشته باشیم. والیبال ایران توسعه یافته اما هنوز تکامل نیافته است. زمانی به تکامل خواهیم رسید که قابلیت های فنی را درکنار قابلیت های فردی افزایش دهیم. رفتارهای شخصیتی، اخلاق حرفه ای، منش حرفه ای، تفکر حرفه ای و همبستگی حرفه ای نیازهای والیبال  است.کارخانه افزود: یک تنه برای جایگاه سرمربی ایرانی ایستاده ام، من نماینده مربیان هستم، با 62 سال سن، رزومه قوی دارم اما خودم را درمیان گزینه های هدایت تیم ملی کنارکشیده ام تا راه برای جوانان باز شود. با توجه به وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی در سال های آینده خواسته یا ناخواسته به مربی ایرانی نیاز داریم بنابراین چه بهتر به یکدیگر احترام بگذاریم و همدیگر را بپذیریم.