آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
نفت ، پتروشیمی و کالاهای پایه
۱۶
تحلیل

بررسی تکنیکال فلز مس

سمانه عاملی (تحلیلگر بازار)

روند کلی قیمت هر تن فلز مس در بازار لندن، صعودی شکسته شده برآورد می شود. اگر چه در چهار هفته گذشته قیمت فلز مس با افزایش حدود 4 درصدی از محدوده 6،436 دلار به محدوده 6،712 دلار رسید ولی در یک نوسان منفی در 24 روز کاری قبل روند صعودی آن شکسته شد و این موضوع می تواند حرکت افزایشی قیمت را مختل و کمی احساس ترس را در میان خریداران ایجاد کند.

شکسته شدن محدوده خط روند صعودی به سمت پایین می تواند نشانه هایی از آغاز فاز اصلاحی در قیمت فلز مس باشد که این اصلاح می تواند زمانی یا قیمتی باشد. در صورتی که اصلاح به صورت قیمتی رخ دهد، می تواند تا محدوده های قیمتی 5.910 دلار ادامه داشته باشد. سه محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند. محدوده 6.150 دلار و 6.050  را می توان به عنوان اعداد مهم حمایتی قیمت این فلز در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که قیمت مس به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده های حمایتی یا عکس العمل قیمت به حضور در منطقه ای که بعد از چند روز کاهش تقریبا متوالی، قیمت به آن می رسد، تغییر مسیر داد و افزایش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده های 6،760 و 6،970 دلار، محدوده خط روند صعودی شکسته شده نیز می تواند به عنوان محدوده مقاومتی شناخته شود.

بررسی محدوده های قیمتی با اهمیت

درصورت کاهش قیمت ها و بعد از عبور قیمت از محدوده قیمتی بسیار مهم 6،350 دلار به سمت پایین، در صورت ادامه کاهش قیمت مس، اولین منطقه ای که می تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 6،150 دلار است. قیمت برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش بیشتر قیمت ها، مهم ترین منطقه ای که می تواند از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کند، محدوده 5،910 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امیدها را برای ادامه روند صعودی کاهش می دهد. به نظر می رسد قیمت برای عبور از محدوده 5،910 دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه شود.

در صورت افزایش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی شکسته شده، می تواند نقش مقاومتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی سرمایه گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید می کند.

در صورت افزایش قیمت ها، اولین منطقه ای که می تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 6،760 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امیدها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می کند.

در صورت ادامه روند صعودی فلز مس در میا ن مدت، مهم ترین منطقه ای که می تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شود، محدوده 7هزار دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امیدها را برای تشکیل یک روند صعودی بلندمدت افزایش می دهد. قیمت برای عبور از محدوده 7هزار دلار به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.