آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
بانک و بیمه
۱۳
خبر

آخرین وضعیت تورم در ارمنستان

نرخ تورم در ارمنستان افزایش یافت. به گزارش «ایسنا» به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان 12 ماه منتهی به آگوست، نرخ تورم در ارمنستان از 1/ 5درصد در ماه قبل به 1/ 8 درصد افزایش یافته است که این نرخ، بیشترین نرخ تورم از ژوئن سال گذشته تاکنون محسوب می شود. موادغذایی و نوشیدنی با تورم 10/ 1 درصدی، بزرگ ترین محرک قیمت ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، فرهنگ و آموزش با تورم 5/ 5 و خدمات با تورم 4/ 2 درصدی قرار دارند. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به آموزش با منفی 3/ 6 درصد بوده است. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم این کشور در ماه آگوست منفی 0/ 1 درصد اندازه گیری شده که 0/ 1 درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است. متوسط نرخ تورم در ارمنستان در بازه زمانی 1993 تا 2019 معادل 593/ 6درصد بوده که بالاترین تورم مربوط به ژوئن1994 با 22هزار و 887/ 40 درصد و پایین ترین نرخ تورم نیز مربوط به مارس1999 با منفی 5/ 52 درصد بوده است. با توجه به قرار گرفتن تورم ارمنستان در سطح زیر 2 درصد، بانک مرکزی این کشور فعلا برنامه ای برای تغییر در نرخ بهره خود ندارد و به گفته آرتور جوادیان، رئیس بانک مرکزی این کشور سیاست های پولی فعلی حفظ خواهند شد.