آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۴
صفحه آخر
۲۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: جشنواره تجسمی مجالی برای گردهم آمدن هنرمندان جوان و پیشکسوت

جشنواره هنرهای تجسمی جوانان مجالی برای گردهم آمدن هنرمندان جوان و پیشکسوت است که به کشف استعداد هنری نسل آینده ساز این هنرگرانسنگ می انجامد. جوانانی جست و جوگر که با حضور فعال خود دراین رویداد و در سایه تعامل با استادان پیشکسوت، توانمندی های خود را بروز داده و از این رهگذر، آثاری می آفرینند که در گنجینه هنرهای تجسمی ایران، نمود روزگار امروز را ثبت و ضبط خواهد کرد. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در دوران پختگی و بهره گیری از تجربیات اجرایی سالیان گذشته است و جای خوشوقتی است که هر سال به اهداف پیش بینی شده خود نزدیک تر شده است. اگرچه روزهای دشوار شیوع بیماری کرونا، بر هنرمندان سخت گذشته است، اما هنرمندانی بوده اند که با خلق اثر، جریان فرهنگی را پیش برده اند و بارقه امید را در پس همه دشواری ها روشن نگاه داشته و التیام بخش آلام جامعه شده اند.

بخشی از پیام سید عباس صالحی به بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران/ روابط عمومی