آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۴
صفحه آخر
۲۰
چی بخوانیم

زیر و بم جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی یکی از مباحث مورد توجه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در علوم ارتباطات، علم اطلاعات و دانش شناسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی بسیار به آن پرداخته می شود. کتاب «جامعه اطلاعاتی» نوشته رابرت حسن، استاد دانشگاه ملبورن استرالیا که به تازگی با ترجمه داود آقارفیعی منتشر شده به مباحث مختلف مربوط به جامعه اطلاعاتی می پردازد. این کتاب تلاش می کند مدعیات مختلف درباره جامعه اطلاعاتی یعنی دیدگاه هایی که به دنبال تقویت این مفهوم هستند و رویکردهای انتقادی و بازتابی در این عرصه را بررسی کند. بررسی ویژگی ها و شایستگی های هر دو دیدگاه و قضاوت درباره آنها باعث شده نگاهی کامل به این مقوله داشته باشد. پرداخت واقع گرایانه بیش از پرداختن به مبانی نظری صرف از ویژگی های این کتاب است که باعث شده متفاوت از سایر آثار در این زمینه باشد. در واقع استدلال کتاب نه تنها این است که باید مفاهیمی نظیر سیاست، اقتصاد، تفکر و پویایی فناورانه که واقعیت جامعه اطلاعاتی را می سازند، درک کرد، بلکه ما باید بدانیم چه چیزی شناخت ما را از این واقعیات می سازد و به طور ویژه بدانیم که اطلاعات چیست و مصرف و تولید ما در این زمینه چه ابعادی دارد.استادان ارتباطات در ترجمه و انتشار این کتاب مشارکت داشته اند و این ترجمه را غلامرضا آذری استاد علوم ارتباطات ویراستاری کرده و استاد یحیی کمالی پور هم بر آن مقدمه ای نوشته است. «جامعه اطلاعاتی» در 284 صفحه در قطع رقعی به قیمت 38000 تومان وارد بازار نشر شده است.

جامعه اطلاعاتی

نویسنده: رابرت حسن

مترجم: داود آقارفیعی

نشر: ثانیه