آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
اخبار کشور
۳
پای درس علی (ع)

هدایت الهی و نقشه راه تکامل به همگان معرفی شده است

منبع: نهج البلاغه- حکمت 156 و 157

امام علی(ع): «خدا را اطاعت کنید که در نشناختن پروردگار عذری ندارید... اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان داده اند، اگر هدایت می طلبید، شما را هدایت کرده اند، اگر گوش شنوا دارید، حق را به گوشتان خوانده اند.»