آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
اقتصادی
۴

نرخ مصوب کره تعیین شد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: براساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار، کره داخلی 100 گرمی با نرخ مصوب هشت هزار تومان در بازار عرضه می شود.

محمدرضا کلامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره نرخ کره تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار از دیروز، کره داخلی با نرخ مصوب هشت هزار تومان در بازار عرضه خواهد شد. ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را 80 هزار تومان مصوب کرد که در بسته بندی 100 گرمی حدود هشت هزار تومان خواهد بود و در سایر بسته بندی ها توسط سازمان حمایت محاسبه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز واردات کره از 4200 تومان به ارز نیمایی در سال گذشته و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی، این تصمیم در کشور گرفته شده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: کشور می تواند این محصول را با اتکای داخلی مشروط بر افزایش مقادیر تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی تولید کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده در راستای افزایش تقاضای ناشی از خوداتکایی و مصرف کره داخلی مقادیر تولید شیر را نیز  افزایش دهد.

وی درباره افزایش تولید شیر گفت: همچنین اثر کنجاله نیز بر قیمت شیر محاسبه می شود که باید این قیمتها رعایت شود و دامداران و فعالان این عرصه اجازه افزایش قیمت شیرخام را ندارند.