آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۴
جهان
۴

دورنما

فیگارو (فرانسه):

در میانه کشمکش های یونان و ترکیه، آتن در حال تجهیز ارتش خود برای هرگونه رویارویی با آنکاراست. این کشور به همین دلیل بود که اقدام به خرید 18 جنگنده و بالگرد از فرانسه کرده است و البته به همین اکتفا نکرده و قصد دارد 15 هزار سرباز جدید در ارتش خود استخدام کند.

کامرسانت (روسیه):

در پی پیروزی حزب روسیه واحد در انتخابات شهرداری ها و فرمانداری های روسیه، مخالفان دولت، کرملین را متهم کردند که با شیوه های انتخاباتی خود اجازه نمی دهد نخبگان محلی تقویت شوند و تنها کسانی را که از سوی روسیه واحد حمایت می شوند، وارد قدرت می کند.

حریت دیلی نیوز (ترکیه):

با وجود همه اتهاماتی که به ترکیه وارد می شود، وزیر دفاع دولت اردوغان اعلام کرده که همچنان باب گفت و گو و مذاکره را برای حل بحران در شرق مدیترانه باز گذاشته است. این در حالی است که اردوغان به فرانسه هشدار داده است که اقدامات تحریک آمیز انجام ندهد.