آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
بازارچه
۱۹

افزایش تقاضای تبلت

با رواج آموزش مجازی در دوران شیوع کرونا بازار انواع تبلت هم داغ شده است. مشاهدات میدانی خبرنگار بازارچه نشان می دهد که امسال تقاضای خرید تبلت افزایش یافته؛ اما قدرت خرید پایین مردم باعث شده این تقاضا تاثیر چندانی روی دخل فروشندگان نداشته باشد. همین طور تمایل خریداران به سبب قیمت بالای تبلت های خارجی به سمت برندهای ایرانی و جنس قاچاق بیشتر شده است.