آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۳
دانشگاه
۸

بیش از 300 بسیج دانشجویی تاکید کردند: ضرورت اقدام متقابل ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه

307 دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور طی نامه ای به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست امور خارجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام تاکید کردند: مجلس می بایست به مسائل مربوط به موضوع ورود فوری کرده و بر اساس بندهای 3 و 6 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، نظارت پیشگیرانه خود را نسبت به عملکرد دولت آغاز و قانونی مبنی بر اقدام فوری ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، در گام اول شامل جمع کردن دوربین های نظارتی آژانس، اخراج بازرسان و در ادامه خروج کامل از برجام، خروج از پروتکل الحاقی و حتی خروج از NPT تصویب کند.

متن این نامه به شرح زیر است: «نمایندگان مجلس! کشورهای عضو برجام در نشست اخیر وین با محکوم کردن اقدام آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه اظهار داشتند که باتوجه به خروج آمریکا از برجام، امکان استفاده از مکانیسم ماشه در برجام وجود ندارد و بعید به نظر می رسد که این کشور موفق شود تحریم های ایران را از سر بگیرد.

این درحالیست که آمریکا برخلاف این اظهارات و به جای استفاده از بند 36 و 37 برجام، از بندهای 10 و11 قطعنامه 2231 استفاده کرده است. از آنجایی که اسم آمریکا در بند 10 قطعنامه آمده، آنها ادعا می کنند که این بند به آنها شان هیئت موسس می دهد. با این تفسیر، از نظر حقوقی آمریکا می تواند از این مکانیسم استفاده کند.

از طرفی با توجه به نزدیک شدن به تاریخ مقرر تصمیم گیری ناظر به ادامه تعلیق تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در مهر 99 که در بیانیه وزارت خارجه ذکر شده، آمریکا در پیامی تاکید کرده که چنانچه هر یک از اعضای شورای امنیت قطعنامه ای مبنی بر ادامه تعلیق تحریم های ایران دهد، آمریکا با آن مخالفت می کند.

با توجه به اینکه اصل تحریم ها یعنی تحریم های آمریکا همچنان برقرار است و اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران نیاز به تعلیق این تحریم ها دارد، عدم موفقیت برجام در رفع تحریم ها واضح و مبرهن است.

در این بین حداقل و تنها امتیاز ایران برای ادامه برجام تعلیق تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است و با کنش اخیر آمریکا مشخصا تمدید تعلیق تحریم های شورای امنیت در ابهام است و عدم تمدید آن امتیازات ایران در برجام را به صفر می رساند. در این شرایط طبق بند 12 قطعنامه، حتی در صورت بازگشت تحریم ها، ایران می بایست به تعهدات خود ادامه دهد.

در این شرایط اظهار وزیر خارجه دولت مبنی بر ادامه نظارت های سختگیرانه 92 درصدی آژانس بر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، این پیام را برای شورای امنیت سازمان ملل می دهد که حتی با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران همچنان به نظارت ها پایبند خواهد بود.

از طرفی اظهار سخنگوی دولت مبنی بر تصمیم گیری راجع به ادامه برجام معطوف بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی است، خلاف متن صریح قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مجلس شورای اسلامی، است. درحالی که شورای عالی امنیت ملی نقش مجری داشته و در این امر مجلس تصمیم گیرنده است.

از طرفی با توجه به سابقه بد آژانس در حفظ اطلاعات ایران و در نتیجه نقض بند 6 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مبنی بر رعایت امنیت ملی کشور، در این شرایط اضافه کردن دو مکان دیگر به دسترسی های آژانس در دیدار 4 شهریور 99 رئیس جمهور و رئیس آژانس، تشدید موضع ضعف ایران است و حساسیت مسئله امنیت ملی را نیز جدی تر می کند.

این درحالی است که پیشتر و در سال 1397، اطمینان از عدم پاسخ جدی و ماندن ایران در برجام، باعث خروج آمریکا از برجام شد و در شرایط فعلی تکرار این اشتباه جسورتر شدن طرف مقابل را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین مجلس می بایست ورود فوری کرده و بر اساس بندهای 3 و 6 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، نظارت پیشگیرانه خود را نسبت به عملکرد دولت آغاز و قانونی مبنی بر اقدام فوری ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، در گام اول شامل جمع کردن دوربین های نظارتی آژانس، اخراج بازرسان و در ادامه خروج کامل از برجام، خروج از پروتکل الحاقی و حتی خروج از NPT تصویب کند.»