آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
سیاست
۳

روزنه

جبهه  پایداری ساز  مخالف  برای انتخابات 1400  را کوک کرد

خبرآنلاین: «فاطمه آلیا»، عضو جبهه پایداری، گفت: جبهه پایداری درباره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همانند گذشته اعلام کرده اصراری ندارد آن فردی را که می خواهد انتخاب کند و در لیست بیاورد، حتما باید عضو جبهه پایداری باشد. در حقیقت کسانی که واجد آن معیارها و شرایط باشند؛ حتی اگر منتقد جبهه پایداری باشند، مدنظر جبهه پایداری هستند، همچنان که در انتخابات مجلس نیز به همین صورت عمل کرد. در لیست انتخاباتی جبهه پایداری برای مجلس درصد درخور توجهی از افراد نه تنها عضو جبهه پایداری نبودند؛ بلکه منتقد هم بودند؛ اما به دلیل اینکه به درد مجلس می خوردند، جبهه پایداری از آنها دعوت کرد و نام آنها را در لیست آورد؛ بنابراین در حال حاضر برای انتخابات ریاست جمهوری هم شخصیت ها و جوان های واجد شرایط که به صورت بالقوه در داخل جبهه و هم خارج از جبهه حضور دارند، مدنظر هستند؛ اما تاکنون فرد خاصی مطرح نشده؛ چراکه ابتدا باید برنامه ها و معیارها مطرح شوند. احزاب باید معیارها، گفتمان و برنامه های خود را مطرح کنند و نزدیک انتخابات هم که می شود، براساس آن با هم ائتلاف کنند. در نهایت ممکن است جبهه پایداری با توجه به معیارهای خودش مستقلا لیست بدهد.

پاسخ  حقوقی  معاون  رئیس جمهور  به  ادعای  آمریکا  درباره استفاده از  مکانیسم  ماشه

فارس: معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: آمریکا ادعا دارد هنوز Participant یعنی مشارکت کننده در برجام است؛ اما او به صورت رسمی نه تنها برجام را نقض کرده؛ بلکه اعلام خروج کرد. لعیا جنیدی، درباره استفاده آمریکا از «اسنپ بک» برای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران گفت: کاری که آمریکا شروع کرده، چند مشکل اساسی دارد. من یک گزارش حقوقی در این زمینه ارائه داده ام. اول اینکه آمریکا دارد به بند 10 قطع نامه 2231 استناد می کند و می گوید من هنوز Participant یعنی مشارکت کننده در برجام هستم. جنیدی در این باره خاطرنشان کرد: اما بحث ما کاملا روشن است. ما (ایران) می گوییم شما (آمریکا) به صورت رسمی نه تنها برجام را نقض کردید؛ بلکه اعلام خروج کردید و بیان کردید که در این معاهده و توافق نیستید. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: این موضوع از نظر آیینی و شکلی دو اشکال عمده دارد؛ یک اینکه آمریکا دیگر مشارکت کننده برجام نیست، استفاده از این ابزار و مکانیسم فقط مختص به کسی است که هم طرف و هم مشارکت کننده در برجام است. او اضافه کرد: دومین اشکال آیینی این است که کسی هم که همین الان عضو است، با مواد 10 و به ویژه 11 قطع نامه 2231 آمده است که یک آیین در بخش حل وفصل اختلاف سند برجام آمده است. یعنی باید آیین موضوع مواد 36 و 37 را طی کند. این موضوع در مواد 10 و 11 قطع نامه آمده و آمریکا آن را طی نکرده است.

جنیدی تصریح کرد: استفاده از این آیین زمان بر است و چون در آمریکا انتخابات دارند، این اتفاق رخ نداده است. اصلا فرض کنید این دو ایراد را نداشت که البته هر دو را دارد؛ یعنی اولا مشارکت کننده برجام نیست و ثانیا مکانیسم ماده 36 برجام را رعایت نکرده است. حالا فرض کنید کشوری هر دوی این موارد را رعایت کرده بود، چه زمانی می توانست اظهار کند که می تواند تحریم ها را برگرداند، زمانی که اثبات کند ایران برجام را نقض کرده است. معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: آنچه ایران انجام داده است، باعث شده تا الان 15 تاییدیه آژانس داشته باشد و حتی بعد از خروج آمریکا از برجام هم ایران تا یک سال کاهش تدریجی تعهدات را نداشت. آمریکا زمانی از برجام خارج شد که ما 15 تاییدیه برجام را داشتیم. او با تاکید بر اینکه در زمان خروج آمریکا از برجام هیچ مورد نقضی که تشخیص آن با آژانس بوده، از سوی ایران رخ نداده است، تصریح کرد: حتی تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به همه طرفین برجام مهلت داده شده بود تا نقض آمریکا را جبران کنند. 

جنیدی اظهار کرد: کاری که ایران در کاهش تدریجی تعهدات خود انجام داده، به استناد مواد 36 و 37 برجام است؛ بنابر این از این منظر هم آمریکا نمی تواند به ما انتساب نقض دهد. ما آمدیم و حقی را در سند استفاده کردیم که به دلیل نقض برجام از سوی آمریکا بوده است. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اشکال مهم تر این است که اگر تمام ایراداتی که به آمریکا الان وارد است، در واقعیت نبود، باید گفت که کسی می تواند به حقوق ناشی از یک سند استناد کند که همه تعهدات ناشی از آن سند را زیر پا نگذاشته باشد. این موضوع را هر عقل سلیمی می گوید و در نظر دادگاه بین المللی که در جایی نظر مشورتی داده بود، همین بحث را تایید کرده بود. او بیان کرد: بنابر این کسی که خودش نقض گسترده در برجام کرده، مجاز نیست چنین ادعایی کند. همیشه نقض تعهدات در یک سند مانع از استناد به آن سند است.